Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Ngày 31/05/2022 15:39:59

Ngày 30/5/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Phiên giải trình trực tiếp và trực tuyến đến 27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, thời gian từ ngày 1/1/2019- 31/12/2021.

 
 
DSC02282.JPG
DSC02288.JPG
DSC02289.JPG
Các đại biểu dự phiên giải trình tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
 
    Dự phiên giải trình có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND-MTTQ tỉnh, đại diện các Sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị liên quan cấp tỉnh.
     Tham dự phiên giải trình trực tuyến tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UB MTTQ huyện, PCT UBND huyện; Trưởng các phòng ban; chuyên viên phòng Tài nguyên môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Triệu Sơn; Chủ tịch UBND, cán bộ công chức địa chính –xây dựng và môi trường các xã, thị trấn.
    Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc phiên giải trình. Tại phiên giải trình lãnh đạo Sở TN và MT báo cáo về tỉnh hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc tham mưu chỉ đạo, điều hành và ban hành văn bản đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở TN-MT đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh 22 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành liên quan; ban hành 14 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giải hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp cấp giấy chứng nhận còn những tồn tại, hạn chế như: Số lượng hồ sơ cần cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng nhiều nhưng chưa được giải quyết. Trong đó, còn 7.969/22.143 trường hợp có giấy tờ về quyển sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (711 hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa cấp giấy chứng nhận); còn 19.239/28.637 trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (1.345 hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa cấp giấy chứng nhận); còn 3.189/4.163 trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014; còn 10.656/12.830 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.Việc kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát trong thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp giấy chứng nhận còn để người dân phản ánh, kiến nghị, tạo dư luận không tốt; có 6.473/269.035 hồ sơ đã giải quyết nhưng chậm so với quy định, 9436 321 hồ sơ đang giải quyết quá hạn.Công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN 2000 đối với đất khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thành, còn 90/559 xã, thị trấn đang sử dụng bản đồ hệ tọa độ khác; việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính còn hạn chế, toàn tỉnh mới có 80 xã, thị trấn thuộc 3 huyện: Triệu Sơn (34 xã, thị trấn), Yên Định (26 xã, thị trấn), Hà Trung (25 xã, thị trấn) được triển khai thực hiện.Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, công chức địa chính cấp xã thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên việc tổ chức trực tiếp bị hạn chế.Ý thức chấp hành pháp luật đất đai của người dân chưa cao, một số trường hợp cố tình vi phạm như. Tình trạng lấn chiếm đất công như đất Nhà nước quản lý, đất các công trình công cộng, đất vỉa hè trong đô thị, đất bãi bồi ven sông, ven biển; chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không xin phép hoặc chuyển nhượng bằng giấy tay không có xác nhận của chính quyền...Một số địa phương còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, để xảy ra vi phạm trong thời gian dài không được phát hiện xử lý kịp thời; chưa quyết liệt trong chỉ đạo trong thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với các trường hợp sai phạm để có phương án, kế hoạch, lộ trình chỉ đạo xử ly đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng chưa được giải quyết…
    Đại diện Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình khảo sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
     Sau khi nghe các nội dung báo cáo các đại biểu HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan đã đặt các câu hỏi đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ban, ngành liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó các đơn vị liên quan đã thực hiện việc giải trình, trả lời từng câu hỏi của các đại biểu.
     Phát biểu kết luận phiên giải trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Qua phiên giải trình cho thấy trong những năm qua vừa qua các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.Tuy nhiên, qua phiên giải trình cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra trong phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp hết sức khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình.
       Trong đó cần tập trung triển khai ngay một số nội dung đó là: Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận; đồng thời, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện phân loại, giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát số liệu, phân loại, làm rõ các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận để giải quyết theo quy định, theo kế hoạch, lộ trình cụ thể.Khẩn trương xây dựng kế hoạch để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc từ đất của các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận của các dự án khu dân cư tổ chức đấu giá lẻ và đấu giá tổng, đặc biệt là các dự án trên địa bàn TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn; đồng thời, thống kê cụ thể các trường hợp còn tồn đọng, tiến độ, lộ trình thời gian thực hiện, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30-7-2022. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đo đạc bản đồ, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và khẩn trương phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện theo quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hoá công tác quản lý đất đai theo hướng minh bạch, thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai phối gợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, ý thức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ địa chính, quản lý đất đai các cấp. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp, hoạt động hiệu quả, thực chất; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận của hệ thống Văng phòng Đăng ký đất đai.Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan đối với trường hợp buông lỏng, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận.Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp. Rà soát, chuyển các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ, trách nhiệm, vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là các dự án bất động sản thương mại.Sau phiên họp giải trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành Thông báo kết luận làm cơ sở để tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, tinh thần là không để chậm, muộn theo thực hiện lời hứa, cam kết với cử tri và Nhân dân.
 Nguồn Thùy Dung

Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Đăng lúc: 31/05/2022 15:39:59 (GMT+7)

Ngày 30/5/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Phiên giải trình trực tiếp và trực tuyến đến 27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, thời gian từ ngày 1/1/2019- 31/12/2021.

 
 
DSC02282.JPG
DSC02288.JPG
DSC02289.JPG
Các đại biểu dự phiên giải trình tại điểm cầu huyện Triệu Sơn.
 
    Dự phiên giải trình có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND-UBND-MTTQ tỉnh, đại diện các Sở, ban ngành, các cơ quan đơn vị liên quan cấp tỉnh.
     Tham dự phiên giải trình trực tuyến tại điểm cầu huyện Triệu Sơn có đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vũ Đức Kính, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UB MTTQ huyện, PCT UBND huyện; Trưởng các phòng ban; chuyên viên phòng Tài nguyên môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Triệu Sơn; Chủ tịch UBND, cán bộ công chức địa chính –xây dựng và môi trường các xã, thị trấn.
    Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc phiên giải trình. Tại phiên giải trình lãnh đạo Sở TN và MT báo cáo về tỉnh hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc tham mưu chỉ đạo, điều hành và ban hành văn bản đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở TN-MT đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh 22 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản điều hành liên quan; ban hành 14 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giải hóa về thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cấp cấp giấy chứng nhận còn những tồn tại, hạn chế như: Số lượng hồ sơ cần cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng nhiều nhưng chưa được giải quyết. Trong đó, còn 7.969/22.143 trường hợp có giấy tờ về quyển sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (711 hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa cấp giấy chứng nhận); còn 19.239/28.637 trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (1.345 hồ sơ đã đề nghị nhưng chưa cấp giấy chứng nhận); còn 3.189/4.163 trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014; còn 10.656/12.830 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.Việc kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát trong thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp giấy chứng nhận còn để người dân phản ánh, kiến nghị, tạo dư luận không tốt; có 6.473/269.035 hồ sơ đã giải quyết nhưng chậm so với quy định, 9436 321 hồ sơ đang giải quyết quá hạn.Công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN 2000 đối với đất khu dân cư và đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thành, còn 90/559 xã, thị trấn đang sử dụng bản đồ hệ tọa độ khác; việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính còn hạn chế, toàn tỉnh mới có 80 xã, thị trấn thuộc 3 huyện: Triệu Sơn (34 xã, thị trấn), Yên Định (26 xã, thị trấn), Hà Trung (25 xã, thị trấn) được triển khai thực hiện.Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, công chức địa chính cấp xã thời gian qua luôn được quan tâm thực hiện, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên việc tổ chức trực tiếp bị hạn chế.Ý thức chấp hành pháp luật đất đai của người dân chưa cao, một số trường hợp cố tình vi phạm như. Tình trạng lấn chiếm đất công như đất Nhà nước quản lý, đất các công trình công cộng, đất vỉa hè trong đô thị, đất bãi bồi ven sông, ven biển; chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không xin phép hoặc chuyển nhượng bằng giấy tay không có xác nhận của chính quyền...Một số địa phương còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, để xảy ra vi phạm trong thời gian dài không được phát hiện xử lý kịp thời; chưa quyết liệt trong chỉ đạo trong thực hiện rà soát, thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với các trường hợp sai phạm để có phương án, kế hoạch, lộ trình chỉ đạo xử ly đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu còn tồn đọng chưa được giải quyết…
    Đại diện Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã Báo cáo kết quả khảo sát về tình hình khảo sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
     Sau khi nghe các nội dung báo cáo các đại biểu HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan đã đặt các câu hỏi đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ban, ngành liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó các đơn vị liên quan đã thực hiện việc giải trình, trả lời từng câu hỏi của các đại biểu.
     Phát biểu kết luận phiên giải trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Qua phiên giải trình cho thấy trong những năm qua vừa qua các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.Tuy nhiên, qua phiên giải trình cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.Từ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm đã được chỉ ra trong phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu và có các giải pháp hết sức khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ lộ trình, phân công rõ trách nhiệm để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại phiên giải trình.
       Trong đó cần tập trung triển khai ngay một số nội dung đó là: Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận; đồng thời, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện phân loại, giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát số liệu, phân loại, làm rõ các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận để giải quyết theo quy định, theo kế hoạch, lộ trình cụ thể.Khẩn trương xây dựng kế hoạch để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh như: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc từ đất của các nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận của các dự án khu dân cư tổ chức đấu giá lẻ và đấu giá tổng, đặc biệt là các dự án trên địa bàn TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn; đồng thời, thống kê cụ thể các trường hợp còn tồn đọng, tiến độ, lộ trình thời gian thực hiện, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30-7-2022. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đo đạc bản đồ, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và khẩn trương phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện theo quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hoá công tác quản lý đất đai theo hướng minh bạch, thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai phối gợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, ý thức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ địa chính, quản lý đất đai các cấp. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp, hoạt động hiệu quả, thực chất; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận của hệ thống Văng phòng Đăng ký đất đai.Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan đối với trường hợp buông lỏng, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận.Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về đất đai, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài, vượt cấp. Rà soát, chuyển các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ, trách nhiệm, vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là các dự án bất động sản thương mại.Sau phiên họp giải trình, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành Thông báo kết luận làm cơ sở để tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, tinh thần là không để chậm, muộn theo thực hiện lời hứa, cam kết với cử tri và Nhân dân.
 Nguồn Thùy Dung
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)