Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao ban với xã các cụm I, Cụm II, Cụm III, Cụm VI, Cụm về sản xuất vụ đông

Ngày 21/09/2022 14:39:26

Ngày 20/9/2022, tại Hội trường xã Khuyến Nông, và xã Dân Lý, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các xã trong cụm 1, cụm 2, cụm 3, cụm 4, cụm 5 về sản xuất vụ đông, gồm các xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Khuyến Nông; thị trấn Nưa, Thái Hòa; Vân Sơn, An Nông, Tiến Nông, Nông Trường; thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lý; Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Phú, Thọ Vực, Thọ Thế.

 
z3736508669029_3a975cf8a775ae445872bc42f750998c.jpg
z3736508655834_d792ad2f3a0df840294f52e8d1b42c10.jpg 
z3736508650365_b9a2c82303f20e66c935017bf440ab54.jpg
 Các đại biểu dự hội nghị giao ban.
 
   Dự Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy - Cụm trưởng; các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở các xã, thị trấn trong cụm; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư trực đảng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp, cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã, thị trấn trong cụm.
    Tại hội nghị, các xã trong các cụm lần lượt báo cáo tình hình triển khai công tác sản xuất vụ đông, tiến độ sản xuất vụ đông năm 2022-2023; Báo cáo các khó khăn vướng mắc trong công tác sản xuất vụ đông của địa phương; các kiến nghị, đề xuất của địa phương với huyện về công tác sản xuất vụ đông.
    Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, các xã trong các cụm đã tích cực chỉ đạo thực hiện công tác thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông, thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng phương án sản xuất vụ đông; tổ chức hội nghị triển khai công tác sản xuất vụ đông năm 2022 - 2023; triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông của xã, chế độ khen thưởng; phân công cán bộ chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, tổ dân phố, giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp ủy chi bộ, tuyên truyền về phương án sản xuất vụ đông, chính sách hỗ trợ của huyện, của xã đến nhân dân và tổ chức thực hiện. Nhìn chung đến nay, các xã, thị trấn trong cụm đã thu hoạch được từ 30% đến 95% diện tích lúa mùa và đang tích cực triển khai sản xuất vụ đông, mỗi xã có mỗi cách làm khác nhau, cơ chế hỗ trợ sản xuất phù hợp với từng địa phương, quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện những mô hình hay trong sản xuất vụ đông 2022 - 2023.
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Ngay sau hội nghị hôm nay phải thống nhất về nhận thức, ý nghĩa trong sản xuất vụ đông, giá trị, khó khăn cũng như hiệu quả trong sản xuất vụ đông; các xã, thị trấn phải hội ý Ban Thường vụ để thống nhất phương hướng, cách làm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tiến hành giao ban, quyết liệt với các đơn vị thôn, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, và nắm các mô hình ở từng thôn, xóm, hộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải tuyên truyền rõ lịch thời vụ các loại cây trồng, phải thường xuyên đôn đốc cán bộ chỉ đạo xã xuống thôn, hộ; hoãn những hội nghị không cần thiết để xuống cơ sở tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông; đôn đốc, phải xây dựng ý tưởng các mô hình, ít nhất 1 xã có từ 1 đến 2 mô hình; phát động thực hiện mô hình cán bộ trực tiếp tham gia sản xuất vụ đông để nêu gương, hoặc hỗ trợ làm đất, giống cho sản xuất vụ đông. Đề nghị Ban Tuyên giáo chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện xuống cơ sở ghi nhận phản ánh, tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, tuyên truyền sâu rộng để tác động, tạo sự lan tỏa, đồng thời theo dõi mô hình, chọn mô hình thành công để phối hợp với Báo, Đài tỉnh để tuyên truyền tôn vinh tập thể, ý thức cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sản xuất vụ đông; Giao Văn phòng Huyện ủy tham mưu tổng hợp tình hình, phản ánh tiến độ kiến nghị trong sản xuất; cùng với các ngành khác phối hợp khen thưởng theo cơ chế, hoặc đột xuất; thông qua tổng hợp đánh giá công tác sản xuất vụ đông từng xã, lưu ý đánh giá xếp loại cuối năm trong chỉ đạo sản xuất vụ đông, nếu xã nào làm quá thấp không đạt kế hoạch để xem xét trách nhiệm.
                                  Lê Anh

Đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao ban với xã các cụm I, Cụm II, Cụm III, Cụm VI, Cụm về sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 21/09/2022 14:39:26 (GMT+7)

Ngày 20/9/2022, tại Hội trường xã Khuyến Nông, và xã Dân Lý, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với các xã trong cụm 1, cụm 2, cụm 3, cụm 4, cụm 5 về sản xuất vụ đông, gồm các xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đồng Lợi, Khuyến Nông; thị trấn Nưa, Thái Hòa; Vân Sơn, An Nông, Tiến Nông, Nông Trường; thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lý; Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Phú, Thọ Vực, Thọ Thế.

 
z3736508669029_3a975cf8a775ae445872bc42f750998c.jpg
z3736508655834_d792ad2f3a0df840294f52e8d1b42c10.jpg 
z3736508650365_b9a2c82303f20e66c935017bf440ab54.jpg
 Các đại biểu dự hội nghị giao ban.
 
   Dự Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy - Cụm trưởng; các đồng chí cán bộ chỉ đạo cơ sở các xã, thị trấn trong cụm; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư trực đảng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp, cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã, thị trấn trong cụm.
    Tại hội nghị, các xã trong các cụm lần lượt báo cáo tình hình triển khai công tác sản xuất vụ đông, tiến độ sản xuất vụ đông năm 2022-2023; Báo cáo các khó khăn vướng mắc trong công tác sản xuất vụ đông của địa phương; các kiến nghị, đề xuất của địa phương với huyện về công tác sản xuất vụ đông.
    Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, các xã trong các cụm đã tích cực chỉ đạo thực hiện công tác thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông, thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng phương án sản xuất vụ đông; tổ chức hội nghị triển khai công tác sản xuất vụ đông năm 2022 - 2023; triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông của xã, chế độ khen thưởng; phân công cán bộ chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, tổ dân phố, giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp ủy chi bộ, tuyên truyền về phương án sản xuất vụ đông, chính sách hỗ trợ của huyện, của xã đến nhân dân và tổ chức thực hiện. Nhìn chung đến nay, các xã, thị trấn trong cụm đã thu hoạch được từ 30% đến 95% diện tích lúa mùa và đang tích cực triển khai sản xuất vụ đông, mỗi xã có mỗi cách làm khác nhau, cơ chế hỗ trợ sản xuất phù hợp với từng địa phương, quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện những mô hình hay trong sản xuất vụ đông 2022 - 2023.
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Ngay sau hội nghị hôm nay phải thống nhất về nhận thức, ý nghĩa trong sản xuất vụ đông, giá trị, khó khăn cũng như hiệu quả trong sản xuất vụ đông; các xã, thị trấn phải hội ý Ban Thường vụ để thống nhất phương hướng, cách làm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tiến hành giao ban, quyết liệt với các đơn vị thôn, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, và nắm các mô hình ở từng thôn, xóm, hộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, phải tuyên truyền rõ lịch thời vụ các loại cây trồng, phải thường xuyên đôn đốc cán bộ chỉ đạo xã xuống thôn, hộ; hoãn những hội nghị không cần thiết để xuống cơ sở tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông; đôn đốc, phải xây dựng ý tưởng các mô hình, ít nhất 1 xã có từ 1 đến 2 mô hình; phát động thực hiện mô hình cán bộ trực tiếp tham gia sản xuất vụ đông để nêu gương, hoặc hỗ trợ làm đất, giống cho sản xuất vụ đông. Đề nghị Ban Tuyên giáo chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện xuống cơ sở ghi nhận phản ánh, tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, tuyên truyền sâu rộng để tác động, tạo sự lan tỏa, đồng thời theo dõi mô hình, chọn mô hình thành công để phối hợp với Báo, Đài tỉnh để tuyên truyền tôn vinh tập thể, ý thức cá nhân, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sản xuất vụ đông; Giao Văn phòng Huyện ủy tham mưu tổng hợp tình hình, phản ánh tiến độ kiến nghị trong sản xuất; cùng với các ngành khác phối hợp khen thưởng theo cơ chế, hoặc đột xuất; thông qua tổng hợp đánh giá công tác sản xuất vụ đông từng xã, lưu ý đánh giá xếp loại cuối năm trong chỉ đạo sản xuất vụ đông, nếu xã nào làm quá thấp không đạt kế hoạch để xem xét trách nhiệm.
                                  Lê Anh
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)