Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
241
Hôm qua:
391
Tuần này:
954
Tháng này:
2488
Tất cả:
260633
 Chủ tọa kỳ họp: ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã.

Thành phần tham dự kỳ họp: là các đại biểu HĐND xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) bàn về vấn đề xin phê duyệt chủ trương đầu tư lập đồ án lập quy hoạch chung xây dựng xã Khuyến Nông đến năm 2030.

Ông Nguyễn Hữu Hướng – chủ tọa kỳ họp khai mạc kỳ họp.

Đại diện UBND xã, ông Lê Xuân Bảy – Chủ tịch UBND xã thông qua 2 tờ trình:

1.     Tờ trình xin phân bổ nguồn kết dư năm 2020, hoàn trả lại số tiền thuê tài sản Chợ Khuyến Nông.

2.     Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư lập  đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Khuyến Nông đến năm 2030.

Các đại biểu về dự kỳ họp đã tham gia bàn bạc, thảo luận về nội dung 2 tờ trình của UBND xã.

100% các đại biểu đồng ý phê duyệt 2 tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họp

Ông Nguyễn Hữu Hướng – Chủ tịch HĐND xã kết luận và bế mạc kỳ họp:

Thống nhất phê chuẩn  tờ trình số 380/Ttr-UBND, ngày 13/9/2021 của UBND xã Khuyến Nông về việc xin phân bổ nguồn kết dư năm 2020 số tiền 48.693.000 đồng để hoàn trả lại số tiền thuê tài sản bên Chợ cho Công ty TNHH Trường Dung). Tờ trình số 379/Ttr-UBND, ngày 13/9/2021 của UBND xã Khuyến Nông về việc phê duyệt chủ trương  đầu tư lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn đến năm 2030.

241315724_1014356932696945_4166065139491582965_n.jpg

Nguồn: Lê Mai - CCVHXH