Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Khuyến Nông năm 2024

Ngày 03/04/2024 14:44:38

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn xã hướng tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh.

 Ngày 08/03/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ – TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn để từ đó thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị.

         Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân; Quê hương Khuyến Nông đã có nhiều khởi sắc: cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây mới đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ đó đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên.

         Xác định Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước với mục đích nhằm sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể nhân dân, xã Khuyến Nông là từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho đến nay, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã trong năm 2024.

Thưa toàn thể nhân dân.

Để kế hoạch triển khai trương trình hành động đạt kết quả tốt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã trong năm 2024. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đề nghị mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao với các nội dung cụ thể sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên, mỗi người dân cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mõi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

Hai là: Mỗi cán bộ, Đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên, mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân bảo vệ và kiên cố mở rộng đường giao thông, thủy lợi, đặc biệt là các cấp ủy chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến đất, hiến công trình để mở rộng các tuyến đường giao thông góp phần hiện đại hóa nông thôn; vận động các hộ gia đình tích cực cải tạo nhà cửa vườn ao. Tích cực trồng hoa, cây xanh; ủng hộ việc thu gom và xử lý rác theo đúng quy định;  để bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; Thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong các việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nân xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hóa, điểm vui chơi công đồng phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân, tham gia vận động gia đình, người thân mua bao  hiểm y tế.

Năm là: các cấp ủy chi bộ, thôn, cũng như các ban ngành đoàn thể và  nhân dân các thôn hãy phát huy vai trò xung kích, quyết tâm chung sức, đồng lòng góp của, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn, với phương trâm, dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng để đảm bảo các tiêu chí để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn xã hướng tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh

Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Khuyến Nông năm 2024

Đăng lúc: 03/04/2024 14:44:38 (GMT+7)

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn xã hướng tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh.

 Ngày 08/03/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ – TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn để từ đó thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị.

         Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cùng với sự đồng thuận, đoàn kết nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân; Quê hương Khuyến Nông đã có nhiều khởi sắc: cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được xây dựng, đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây mới đáp ứng các nhu cầu cho hoạt động cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ đó đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng lên.

         Xác định Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước với mục đích nhằm sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể nhân dân, xã Khuyến Nông là từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho đến nay, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã trong năm 2024.

Thưa toàn thể nhân dân.

Để kế hoạch triển khai trương trình hành động đạt kết quả tốt, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã trong năm 2024. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đề nghị mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao với các nội dung cụ thể sau:

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên, mỗi người dân cần hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mõi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

Hai là: Mỗi cán bộ, Đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ba là: Mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên, mỗi người dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân bảo vệ và kiên cố mở rộng đường giao thông, thủy lợi, đặc biệt là các cấp ủy chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến đất, hiến công trình để mở rộng các tuyến đường giao thông góp phần hiện đại hóa nông thôn; vận động các hộ gia đình tích cực cải tạo nhà cửa vườn ao. Tích cực trồng hoa, cây xanh; ủng hộ việc thu gom và xử lý rác theo đúng quy định;  để bảo vệ môi trường sống.

Bốn là: Mỗi người, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; Thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong các việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nân xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hóa, điểm vui chơi công đồng phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân, tham gia vận động gia đình, người thân mua bao  hiểm y tế.

Năm là: các cấp ủy chi bộ, thôn, cũng như các ban ngành đoàn thể và  nhân dân các thôn hãy phát huy vai trò xung kích, quyết tâm chung sức, đồng lòng góp của, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn, với phương trâm, dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng để đảm bảo các tiêu chí để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn toàn xã hướng tới xây dựng thành công xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)