Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
241
Hôm qua:
398
Tuần này:
1674
Tháng này:
7271
Tất cả:
317385

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BÁN CHUYÊN TRÁCH XÃ KHUYẾN NÔNG. TRIỆU SƠN. THANH HÓA 2019

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Vinh Nhưng

Chủ tịch Hội đồngnhân dân

0843673051

2

Hồ Sỹ Liên

P. BT. Thường trực ĐU

0945254386

3

Lê Xuân Bảy

Chủ tịch UBND

0919819686

4

Lê Sỹ Cảnh

P. CT. HĐND

0373208386

5

Nguyễn Đình Định

P. CT. UBND

0949209419

6

Ngô Văn Vương

CT.MTTQ

01295469516

7

Nguyễn Văn Trung

CT. Hội ND

0985063376

8

Nguyễn Trọng Lực

Bí thư ĐTN

0974979726

9

Nguyễn Văn Hoa

CT. Hội CCB

0965657901

10

Tô Thị Quyên

CT. Hội PN

09466149743

11

Lê Đình Côn

Văn phòng- Thống kê

0347849521

12

Nguyễn Hồng Vân

Văn phòng- Thống kê

0947326136

13

Nguyễn Văn Trung

Công chức Tư pháp hộ tịch

0961113268

14

Trần Văn Tập

Xã đội trưởng

0974849436

15

Lã Ngọc Tuyên

Kế toán Kế hoạch

0974862267

16

Lê Ngọc Dương

Kế toán Ngân sách

0977755638

17

Lê Thị Ngọc

Địa chính

0979647494

18

Đào Thị Mai

Địa chính

0377232981

19

Lê Thị Mai

CC văn hóa - xã hội (pT VH)

0979698704

34

Nguyễn Văn Trung

CC Tư pháp - Hộ tịch

0961113268

35

Đào Thị Lương

CC Tư pháp - Hộ tịch

0942339234

36

Đỗ Thị Như

CCVH (PT LĐB - XH)

0932488083

 

   

41

Nguyễn Trọng Hùng

TT Quần Thanh 1

01659947744

42

Nguyễn Văn Luận

TT Quần Thanh 2

01653072750

43

Nguyễn Đình Lại

TT Quần Trúc

01659620536

44

Trần Văn Thức

TT Doãn Thái

0383361535

45

Mai Văn Thêm

TT Niệm Trung

0379913016

46

Lê Thị Hiền

TT Hoàng Giang

0982615313

47

Ngô Văn Kính

TT Tường Thôn

0332200920

48

Phạm Đình Huy

TT Niệm Thôn 1

0977576659

49

Ngô Kim Duyến

TT Niệm Thôn 2

0336419380

50

Nguyễn Đình Lâm

Bí thư CB Quần Thanh 1

0336099538

51

Nguyễn Trọng Chiểu

Bí thư CB Quần Thanh 2

0329461912

52

Nguyễn Hữu San

Bí thư CB Quần Trúc

0388974475

53

Phạm Đình Đồng

Bí thư CB Niệm Thôn 2

03643743248

54

Lê Sỹ Thuận

Bí thư CB Doãn Thái

01668029193

55

Lê Thanh Lam

Bí thư CB Niệm Trung

0931393772

56

Ngô Văn Thanh

Bí thư CB Hoàng Giang

0946320423

57

Lê Đình Dương

Bí thư CB Tường Thôn 1

0985716146

58

Phạm Đình Quế

Bí thư CB Niệm Thôn 1

0961578458

59

Lê Thị Hương

Bí thư CB MN

01684690865

60

Lê Thị Phượng

Hiệu trưởng Mầm non

0386957768

61

Bùi Thị Hoàng

Hiệu trưởng Tiểu học

0905535776

62

Nguyễn Thị Dung

BT CB Tiểu học

0399550965

63

Nguyễn  Anh Tuấn

Trưởng Công an xã

 0934678116

64

Vũ Quang Tuyến

Hiệu trưởng. THCS

0834209989

64

Mai Hải Triều

Trưởng Trạm YT

0936869478

65

Phạm Đình Quân

GĐ HTX DVNN

0904416608

66
67
68
69 

Nguyễn Đình Khoan
Lê Đình Dung
Đào Hữu Anh
Lê Đình Duy

PGĐ HTXDVNN
Cán bộ đài truyền thanh
Phó Công an xã
Công an trực
 

 0789120289
0944498456
0369142535