Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN

TRÁCH, BÍ THÔN, THÔN TRƯỞNG XÃ KHUYẾN NÔNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

1

Nguyễn Hữu Hướng

Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND xã

0918662988

2

Hồ Sỹ Liên

Phó Bí thư Đảng ủy

0984232373

3

Lê Xuân Bảy

Phó BT, Chủ tịch

0919819686

4

Nguyễn Đình Định

Phó Chủ tịch UBND xã

0345977466

5

Bùi Thị Loan

Phó Chủ tịch UBND xã

0936450545

6

Nguyễn Trọng Lực

Phó Chủ tịch HĐND xã

0974979726

7

Ngô Văn Vương

Chủ tịch MTTQ xã

0395237506

8

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch Hội Nông dân

0796111957

9

Nguyễn Thị Khoai

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

0393300497

11

Nguyễn Trọng Bốn

Bí thư Đoàn TN

0989502735

12

Nguyễn Trọng Thập

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0363460282

13

Phạm Ngọc Thành

Chủ tịch Hội NCT

0392518492

14

Lê Thị Ngọc

CCĐC - XD

0979647494

15

Đào Thị Mai

CCĐC- XD - NTM

0377232981

16

Trần Văn Tập

Chỉ huy trưởng QS

0334132367

17

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng Công an xã

0934678116

18

Đào Hữu Anh

Phó Công an xã

0369142535

19

Nguyễn Hồng Vân

Công chức VPTK

0947326136

20

Lê Đình Côn

Công chức VPTK

0347849521

21

Nguyễn Văn Trung

Công chức Tư pháp HT

0961113268

22

Đào Thị Lương

Công chức Tư pháp HT

0345553567

32

Đỗ Thị Như

Công chức VH-XH (phụ trách LĐTB)

0904979588

24

Lê Thị Mai

Công chức VH-XH (Phụ trách văn hóa)

0337296489

25

Lã Ngọc Tuyên

Công chức TCKH

0974862267

26

Lê Ngọc Dương

Công chức TCKT

0977755638

27

Lê Huy Đạt

Thủ quỹ

0384914844

28

Lê Sỹ Thuận

Bí thư CB Doãn Thái

 

29

Nguyễn Đình Lâm

Bí thư CB Quần Thanh 1

0336099538

30

Lê Thanh Lam

Bí thư CB Niệm Trung

0905057639

31

Nguyễn Trọng Chiểu

Bí thư CB Quần Thanh 2

0329461912

32

Ngô Văn Thanh

Bí thư CB Hoàng Giang

0358018525

33

Nguyễn Anh Nhật

Bí thư CB Quần Trúc

0968159112

34

Lê Đình Dung

Bí thư CB Tường Thôn

0944498456

35

Phạm Đình Đồng

Bí thư CB Niệm Thôn 2

0343743248

36

Phạm Đình Quế

Bí thư CB Niệm Thôn 1

0336077591

37

Vũ Quang Tuyến

Hiệu trưởng trường THCS

0987665030

38

Nguyễn Thị Phiến

Chủ tịch Hội Khuyến học

0985045199

39

Bùi Thị Hoàng

Hiệu trưởng trường TH

0833983923

40

Lê Thị Phượng

Hiệu trưởng trường MN

0386957768

41

Mai Hải Triều

Trưởng Trạm y tế

0936869478

42

Lê Thị Hương

Bí thư CB Mầm non, Hiệu phó

0384690865

43

Nguyễn Thị Dung

Bí thư CB Tiểu học, Hiệu phó

0399550965

44

Lê Đình Dung

Cán bộ Đài TT

0944498456

45

Đỗ Xuân Châu

Thôn trưởng Quần Thanh 1

0396241199

46

Nguyễn Văn Luận

Thôn trưởng Quần Thanh 2

0326826619

47

Nguyễn Hữu San

Thôn trưởng Quần Trúc

0388974475

48

Cao Đình Quảng

Thôn trưởng Doãn Thái

0328751126

49

Mai Văn Thêm

Thôn trưởng Niệm Trung

0379913016

50

Ngô Văn Kính

Thôn trưởng Tường Thôn

0332200920

51

Nguyễn Thị Hiền

Thôn trưởng Hoàng Giang

0982615313

52

Phạm Đình Huy

Thôn trưởng Niệm Thôn 1

0977576659

53

Ngô Kim Côn

Thôn trưởng Niệm Thôn 2

0936277478

54

Lê Đình Duy

Công an viên

0397089050

55

Lê Trung Hiếu

Công an viên

0846170393

56

Nguyễn Ngọc Linh

Công an viên

0888538350