Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
139
Hôm qua:
276
Tuần này:
1543
Tháng này:
1114
Tất cả:
132713

Hội đồng nhân dân xã Khuyến Nông khóa VI, kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 17/08/2018 16:54:18

Ngày 06/8/2018, Hội đồng nhân dân xã Khuyến Nông khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021.

 


Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND xã Khuyến Nông. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của UBND xã Khuyến Nông có bước phát triển đáng kể. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 5 tỷ đồng ; tổng chi ngân sách ước thực hiện gần 4 tỷ đồng . Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, nhìn chung đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao...

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của HĐND, TTHĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND xã Khuyến Nông đã thường xuyên, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã Khuyến Nông. Các ban của HĐND đã thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề năm 2018, trong đó đã giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã Khuyến Nông; giám sát trên các lĩnh KTXH-ANQP,lĩnh vực tư pháp và quản lý đất đai.Vấn đề thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng ,đường giao thông nội thôn ,nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác trên địa bàn các phố.đôn đốc các nhành có liên quan giải quyết đơn thư các vấn đề bức xúc ,chính đáng của cử tri ,thông báo kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị tại các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri. và nhiều cuộc thẩm tra, giám sát khác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, HĐND, UBND xã Khuyến Nông tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo KH. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã Hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân...

Cũng tại kỳ họp  UBND xã Khuyến Nông cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.
Về dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Vinh Nhưng-Bí thư Đảng bộ-CTHĐND xã Khuyến Nông đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Khuyến Nông đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tời HĐND-UBND xã Khuyến Nông cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình đang xây dựng để về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Đại diện lãnh đạo UBND xã Khuyến Nông cũng đã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại kỳ họp, các ý kiến chủ yếu liên quan đến các vấn đề như: đề nghị giải quyết việc công ty Út Minh mua đất của nhân dân Quần Trúc mà chưa trả tiền cho dân, vấn đề địa chính xã chưa cấp hết bìa đỏ cho nhân dân, vấn đề tưới tiêu, điều tiết nước của HTX DV NN, ...... các ý kiến đều được lãnh đạo UBND xã Khuyến Nông giải trình thoả đáng.

Kỳ họp đã  thông qua dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết thu – chi tài chính năm 2017, ...Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí thông qua các dự thảo NQ. Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Khuyến Nông khóa VI nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nội dung, chương trình đã đề ra.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

TOÀN CẢNH ĐB.jpg


BÁC NHƯNG.jpg


C VÂN 2.jpg
BÁC VÂN.jpg

THƯ KÝ.jpg
A TUYÊN.jpg

TOÀN CẢNH ĐB.jpg

Tin & ảnh: Lê Thị Mai

Hội đồng nhân dân xã Khuyến Nông khóa VI, kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng lúc: 17/08/2018 16:54:18 (GMT+7)

Ngày 06/8/2018, Hội đồng nhân dân xã Khuyến Nông khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 6 nhiệm kỳ 2016-2021.

 


Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND xã Khuyến Nông. Trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế xã hội của UBND xã Khuyến Nông có bước phát triển đáng kể. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 5 tỷ đồng ; tổng chi ngân sách ước thực hiện gần 4 tỷ đồng . Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, nhìn chung đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện đúng quy định. Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao...

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của HĐND, TTHĐND, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND xã Khuyến Nông đã thường xuyên, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyền hạn, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND xã Khuyến Nông. Các ban của HĐND đã thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề năm 2018, trong đó đã giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã Khuyến Nông; giám sát trên các lĩnh KTXH-ANQP,lĩnh vực tư pháp và quản lý đất đai.Vấn đề thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng ,đường giao thông nội thôn ,nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác trên địa bàn các phố.đôn đốc các nhành có liên quan giải quyết đơn thư các vấn đề bức xúc ,chính đáng của cử tri ,thông báo kết quả giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị tại các kỳ họp HĐND và các cuộc tiếp xúc cử tri. và nhiều cuộc thẩm tra, giám sát khác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, HĐND, UBND xã Khuyến Nông tiếp tục tập trung nỗ lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và chi ngân sách theo KH. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã Hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, thông tin, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khoẻ; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân...

Cũng tại kỳ họp  UBND xã Khuyến Nông cũng đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.
Về dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Vinh Nhưng-Bí thư Đảng bộ-CTHĐND xã Khuyến Nông đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Khuyến Nông đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tời HĐND-UBND xã Khuyến Nông cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, NQ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình đang xây dựng để về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Đại diện lãnh đạo UBND xã Khuyến Nông cũng đã trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay tại kỳ họp, các ý kiến chủ yếu liên quan đến các vấn đề như: đề nghị giải quyết việc công ty Út Minh mua đất của nhân dân Quần Trúc mà chưa trả tiền cho dân, vấn đề địa chính xã chưa cấp hết bìa đỏ cho nhân dân, vấn đề tưới tiêu, điều tiết nước của HTX DV NN, ...... các ý kiến đều được lãnh đạo UBND xã Khuyến Nông giải trình thoả đáng.

Kỳ họp đã  thông qua dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết thu – chi tài chính năm 2017, ...Hội nghị đã biểu quyết và nhất trí thông qua các dự thảo NQ. Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Khuyến Nông khóa VI nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng nội dung, chương trình đã đề ra.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

TOÀN CẢNH ĐB.jpg


BÁC NHƯNG.jpg


C VÂN 2.jpg
BÁC VÂN.jpg

THƯ KÝ.jpg
A TUYÊN.jpg

TOÀN CẢNH ĐB.jpg

Tin & ảnh: Lê Thị Mai

Từ khóa bài viết:,