Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Khuyến Nông

Ngày 01/01/1970 08:00:00

Ngày 23/11/2023 tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã Khuyến Nông gồm các xã Khuyến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng. Tại hội nghị đại diện các Đại biểu HĐND huyện đã Báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII.

 DSC07820.JPG
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Khuyến Nông.

   Tại xã Khuyến Nông Tổ đại biểu HĐND huyện gồm: Bà Lê Thị sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; ông Hoàng Văn Huy, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông tiếp xúc với cử tri xã Khuyến Nông, Đồng Thắng, Đồng Tiến. Trên tinh thần dân chủ, đổi mới đoàn kết cử tri 3 xã đề nghị: Một số công trình dự án đang xây dựng trên địa bàn xã Đồng Thắng, quá trình thi công ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của người dân huyện cần có biện pháp chỉ đạo; cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; quản lý vật tư sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo sản xuất vụ đông cần quy hoạch các loại cây trồng phù hợp với từng vùng; việc xây dựng Cầu Sông Hoàng tại xã Đồng Thắng đã đươc phê duyệt song chưa được đầu tư xây dựng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm và nhiều bất cập, thủ tục hành chính còn phức tạp; huyện có giải pháp quy hoạch các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để các địa phương có nguồn lực xây dựng NTM nâng cao và thực hiện các nhiệm vụ phát triển khác; trong đầu tư công cần quan tâm đến các xã vùng xa trung tâm của huyện; quan tâm đến việc lắp đặt hệ thống nước sạch đến các xã; hỗ trợ kinh phí cho các hội đặc thù hoạt động; việc tiếp xúc cử tri nên tổ chức theo địa bàn từng xã để cử tri phản ánh được nhiều ý kiến hơn; việc thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, tuy nhiên huyện cần phải sâu sát cơ sở nắm bắt khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai Nghị quyết để có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; có ý kiến với ngành điện trong việc phối hợp di dời các cột điện sau khi nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông…

 

 Ngày 23/11/2023 tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã Khuyến Nông gồm các xã Khuyến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng. Tại hội nghị đại diện các Đại biểu HĐND huyện đã Báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII.

636746913.jpg

636746916.jpg

636746917.jpg

636746920.jpg


Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Khuyến Nông.
636746921.jpg

636746922.jpg

   Tại xã Khuyến Nông Tổ đại biểu HĐND huyện gồm: Bà Lê Thị sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; ông Hoàng Văn Huy, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông tiếp xúc với cử tri xã Khuyến Nông, Đồng Thắng, Đồng Tiến. Trên tinh thần dân chủ, đổi mới đoàn kết cử tri 3 xã đề nghị: Một số công trình dự án đang xây dựng trên địa bàn xã Đồng Thắng, quá trình thi công ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của người dân huyện cần có biện pháp chỉ đạo; cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; quản lý vật tư sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo sản xuất vụ đông cần quy hoạch các loại cây trồng phù hợp với từng vùng; việc xây dựng Cầu Sông Hoàng tại xã Đồng Thắng đã đươc phê duyệt song chưa được đầu tư xây dựng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm và nhiều bất cập, thủ tục hành chính còn phức tạp; huyện có giải pháp quy hoạch các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để các địa phương có nguồn lực xây dựng NTM nâng cao và thực hiện các nhiệm vụ phát triển khác; trong đầu tư công cần quan tâm đến các xã vùng xa trung tâm của huyện; quan tâm đến việc lắp đặt hệ thống nước sạch đến các xã; hỗ trợ kinh phí cho các hội đặc thù hoạt động; việc tiếp xúc cử tri nên tổ chức theo địa bàn từng xã để cử tri phản ánh được nhiều ý kiến hơn; việc thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, tuy nhiên huyện cần phải sâu sát cơ sở nắm bắt khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai Nghị quyết để có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; có ý kiến với ngành điện trong việc phối hợp di dời các cột điện sau khi nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông…

 

 

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Khuyến Nông

Đăng lúc: 01/01/1970 08:00:00 (GMT+7)

Ngày 23/11/2023 tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã Khuyến Nông gồm các xã Khuyến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng. Tại hội nghị đại diện các Đại biểu HĐND huyện đã Báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII.

 DSC07820.JPG
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Khuyến Nông.

   Tại xã Khuyến Nông Tổ đại biểu HĐND huyện gồm: Bà Lê Thị sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; ông Hoàng Văn Huy, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông tiếp xúc với cử tri xã Khuyến Nông, Đồng Thắng, Đồng Tiến. Trên tinh thần dân chủ, đổi mới đoàn kết cử tri 3 xã đề nghị: Một số công trình dự án đang xây dựng trên địa bàn xã Đồng Thắng, quá trình thi công ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của người dân huyện cần có biện pháp chỉ đạo; cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; quản lý vật tư sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo sản xuất vụ đông cần quy hoạch các loại cây trồng phù hợp với từng vùng; việc xây dựng Cầu Sông Hoàng tại xã Đồng Thắng đã đươc phê duyệt song chưa được đầu tư xây dựng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm và nhiều bất cập, thủ tục hành chính còn phức tạp; huyện có giải pháp quy hoạch các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để các địa phương có nguồn lực xây dựng NTM nâng cao và thực hiện các nhiệm vụ phát triển khác; trong đầu tư công cần quan tâm đến các xã vùng xa trung tâm của huyện; quan tâm đến việc lắp đặt hệ thống nước sạch đến các xã; hỗ trợ kinh phí cho các hội đặc thù hoạt động; việc tiếp xúc cử tri nên tổ chức theo địa bàn từng xã để cử tri phản ánh được nhiều ý kiến hơn; việc thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, tuy nhiên huyện cần phải sâu sát cơ sở nắm bắt khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai Nghị quyết để có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; có ý kiến với ngành điện trong việc phối hợp di dời các cột điện sau khi nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông…

 

 Ngày 23/11/2023 tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã Khuyến Nông gồm các xã Khuyến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng. Tại hội nghị đại diện các Đại biểu HĐND huyện đã Báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII.

636746913.jpg

636746916.jpg

636746917.jpg

636746920.jpg


Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Khuyến Nông.
636746921.jpg

636746922.jpg

   Tại xã Khuyến Nông Tổ đại biểu HĐND huyện gồm: Bà Lê Thị sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; ông Hoàng Văn Huy, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông tiếp xúc với cử tri xã Khuyến Nông, Đồng Thắng, Đồng Tiến. Trên tinh thần dân chủ, đổi mới đoàn kết cử tri 3 xã đề nghị: Một số công trình dự án đang xây dựng trên địa bàn xã Đồng Thắng, quá trình thi công ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của người dân huyện cần có biện pháp chỉ đạo; cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; quản lý vật tư sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo sản xuất vụ đông cần quy hoạch các loại cây trồng phù hợp với từng vùng; việc xây dựng Cầu Sông Hoàng tại xã Đồng Thắng đã đươc phê duyệt song chưa được đầu tư xây dựng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm và nhiều bất cập, thủ tục hành chính còn phức tạp; huyện có giải pháp quy hoạch các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để các địa phương có nguồn lực xây dựng NTM nâng cao và thực hiện các nhiệm vụ phát triển khác; trong đầu tư công cần quan tâm đến các xã vùng xa trung tâm của huyện; quan tâm đến việc lắp đặt hệ thống nước sạch đến các xã; hỗ trợ kinh phí cho các hội đặc thù hoạt động; việc tiếp xúc cử tri nên tổ chức theo địa bàn từng xã để cử tri phản ánh được nhiều ý kiến hơn; việc thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ huyện đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, tuy nhiên huyện cần phải sâu sát cơ sở nắm bắt khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai Nghị quyết để có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời; có ý kiến với ngành điện trong việc phối hợp di dời các cột điện sau khi nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông…

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)