Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Đảng bộ xã Khuyến Nông tập trung xây dựng Nông thôn mới

Ngày 05/09/2019 14:11:27

Đảng bộ xã Khuyến Nông tập trung xây dựng Nông thôn mới

Xã Khuyến Nông nằm ở phía Đông Nam của Huyện Triệu Sơn cách trung tâm huyện khoảng 7 km. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 711,81 ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 462,55 ha,diện tích phi nông nghiệp là 247,32 ha, đất chưa sử dụng: 1.94 ha.Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 toàn xã có 1.768 hộ với 5.541 nhân khẩu, tổng số lao động là 4.925 người, phân bổ ở 9 thôn. Đảng bộ có 252 Đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Thu nhập bình quân đầu người 40,6 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 65%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,56%.

Từ khi bắt đầu triển khai XDNTM, bước đầu xã Khuyến Nông mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí, 12 tiêu chí còn lại đạt từ 45 - 50%.Với truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Khuyến Nông luôn anh dũng chiến đấu góp phần giành độc lập, bảo vệ quê hương; Luôn cần cù, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cùng với công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khuyến Nông đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng NTM, tạo điều kiện về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao; Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển.Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững.Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, triển khai có hiệu quả, được mọi tầng lớp nhân dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng, xã đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức.Từ đó tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng NTM như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…Xã đã xây dựng 135 panô về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng NTM của xã, treo ở các trục đường chính, khu trung tâm xã, thôn. Kẻ vẽ ở mỗi thôn, 3 khẩu hiệu hành động, toàn xã có trên 30 khẩu hiệu.Treo hàng chục băngzôn qua đường tuyên truyền mục tiêu xây dựng NTM. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, mục tiêu của địa phương. Từ đó tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, tiền bạc để hoàn thiện nhiều tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức, đồng thời tổ chức quán triệt về triển khai đề án và công bố các quy hoạch được duyệt đến tất cả các cán bộ từ xã đến thôn để nắm bắt chỉ đạo thực hiện.Tổ chức cho cán bộ, hội viên, các ngành đoàn thể tham gia các lớp tập huấn kiến thức xây dựng NTM do huyện tổ chức. Đến nay tổng kinh phí đã thực hiện trong chương trình XDNM của xã là: 125.611,5 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh 15.927,93 triệu đồng, chiếm 12,68%; Ngân sách huyện 16.820 triệu đồng, chiếm 13,4 %;Ngân sách xã 11.407,6 triệu đồng, chiếm 9,12%; Doanh nghiệp 7.620 triệu đồng, chiếm 5,9%; Nhân dân đóng góp 73.956 triệu đồng, chiếm 58,9 %; Vừa qua đoàn thẩm định về XDNTM của tỉnh đã về thẩm định, công nhận địa phương Khuyến Nông đã đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Qua 9 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM địa phương khuyến Nông, rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Cấp ủy Đảng, chính quyền phải có sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, liên tục và cụ thể đối với nhiệm vụ chung và từng công việc cụ thể ở địa phương. Huy động được sự tập trung tham gia của cả hệ thống chính trị, BCĐ phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ và công việc cho từng cấp, từng ngành để có sự tập trung thực hiện. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý thức, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải có chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân.Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc thu chi, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn huy động đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo lòng tin của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí ở cơ sở.Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ở cơ sở, nhân rộng điển hình những việc làm tốt, cách làm hay để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ ở từng đơn vị thôn, xóm trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.
635763533.jpg
 

Đảng bộ xã Khuyến Nông tập trung xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 05/09/2019 14:11:27 (GMT+7)

Đảng bộ xã Khuyến Nông tập trung xây dựng Nông thôn mới

Xã Khuyến Nông nằm ở phía Đông Nam của Huyện Triệu Sơn cách trung tâm huyện khoảng 7 km. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 711,81 ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 462,55 ha,diện tích phi nông nghiệp là 247,32 ha, đất chưa sử dụng: 1.94 ha.Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 toàn xã có 1.768 hộ với 5.541 nhân khẩu, tổng số lao động là 4.925 người, phân bổ ở 9 thôn. Đảng bộ có 252 Đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Thu nhập bình quân đầu người 40,6 triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 65%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,56%.

Từ khi bắt đầu triển khai XDNTM, bước đầu xã Khuyến Nông mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí, 12 tiêu chí còn lại đạt từ 45 - 50%.Với truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Khuyến Nông luôn anh dũng chiến đấu góp phần giành độc lập, bảo vệ quê hương; Luôn cần cù, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cùng với công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khuyến Nông đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng NTM, tạo điều kiện về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao; Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạch đẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển.Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững.Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Để chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, triển khai có hiệu quả, được mọi tầng lớp nhân dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng, xã đã triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức.Từ đó tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng NTM như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…Xã đã xây dựng 135 panô về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng NTM của xã, treo ở các trục đường chính, khu trung tâm xã, thôn. Kẻ vẽ ở mỗi thôn, 3 khẩu hiệu hành động, toàn xã có trên 30 khẩu hiệu.Treo hàng chục băngzôn qua đường tuyên truyền mục tiêu xây dựng NTM. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, mục tiêu của địa phương. Từ đó tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, tiền bạc để hoàn thiện nhiều tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức, đồng thời tổ chức quán triệt về triển khai đề án và công bố các quy hoạch được duyệt đến tất cả các cán bộ từ xã đến thôn để nắm bắt chỉ đạo thực hiện.Tổ chức cho cán bộ, hội viên, các ngành đoàn thể tham gia các lớp tập huấn kiến thức xây dựng NTM do huyện tổ chức. Đến nay tổng kinh phí đã thực hiện trong chương trình XDNM của xã là: 125.611,5 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh 15.927,93 triệu đồng, chiếm 12,68%; Ngân sách huyện 16.820 triệu đồng, chiếm 13,4 %;Ngân sách xã 11.407,6 triệu đồng, chiếm 9,12%; Doanh nghiệp 7.620 triệu đồng, chiếm 5,9%; Nhân dân đóng góp 73.956 triệu đồng, chiếm 58,9 %; Vừa qua đoàn thẩm định về XDNTM của tỉnh đã về thẩm định, công nhận địa phương Khuyến Nông đã đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Qua 9 năm triển khai và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM địa phương khuyến Nông, rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là: Cấp ủy Đảng, chính quyền phải có sự tập trung chỉ đạo đồng bộ, liên tục và cụ thể đối với nhiệm vụ chung và từng công việc cụ thể ở địa phương. Huy động được sự tập trung tham gia của cả hệ thống chính trị, BCĐ phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có sự phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BCĐ và công việc cho từng cấp, từng ngành để có sự tập trung thực hiện. Phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý thức, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, công tác tuyên truyền phải có chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao để phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân.Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong việc thu chi, quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn huy động đóng góp của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo lòng tin của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí ở cơ sở.Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ở cơ sở, nhân rộng điển hình những việc làm tốt, cách làm hay để tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ ở từng đơn vị thôn, xóm trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.
635763533.jpg
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)