Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
167
Tuần này:
1163
Tháng này:
1163
Tất cả:
191211

THÔNG BÁO CUẢ UBND XÃ KHUYẾN NÔNG

Ngày 23/07/2020 16:11:57

THÔNG BÁO Về việc tổ chức viếng đài tưởng niệm liệt sỹ và thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)

 ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ KHUYẾN NÔNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 


Số: 14/TB-UBND             Khuyến Nông, ngày  23  tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức viếng đài tưởng niệm

liệt sỹ và thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm

73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)

 
 

 


Kính thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 73  năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã về việc tổ chức lễ viếng đài tưởng niệm liệt sỹ và thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2020.

Vậy UBND xã xin trân trọng kính mời:

- Thân nhân các gia đình liệt sỹ.

- Các đồng chí Thương binh, Bệnh binh, Cựu chiến binh.

- Các đồng chí cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã.

* Thời gian:

        - Thắp nến tri ân: 19 giờ 30 phút  đêm ngày 26/07/2020

- Tổ chức lễ dâng hương vào hồi 6 giờ 30 phút sáng ngày 27/7/2020.

* Địa điểm tập trung: tại hội trường UBND xã Khuyến Nông.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

                                         T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                                             (Đã ký)

 

 

                                                  Nguyễn Đình Định

 

 

THÔNG BÁO CUẢ UBND XÃ KHUYẾN NÔNG

Đăng lúc: 23/07/2020 16:11:57 (GMT+7)

THÔNG BÁO Về việc tổ chức viếng đài tưởng niệm liệt sỹ và thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)

 ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ KHUYẾN NÔNG                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 


Số: 14/TB-UBND             Khuyến Nông, ngày  23  tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức viếng đài tưởng niệm

liệt sỹ và thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm

73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)

 
 

 


Kính thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân trong xã.

Thực hiện công tác Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 73  năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Được sự thống nhất của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã về việc tổ chức lễ viếng đài tưởng niệm liệt sỹ và thắp nến tri ân nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2020.

Vậy UBND xã xin trân trọng kính mời:

- Thân nhân các gia đình liệt sỹ.

- Các đồng chí Thương binh, Bệnh binh, Cựu chiến binh.

- Các đồng chí cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã.

* Thời gian:

        - Thắp nến tri ân: 19 giờ 30 phút  đêm ngày 26/07/2020

- Tổ chức lễ dâng hương vào hồi 6 giờ 30 phút sáng ngày 27/7/2020.

* Địa điểm tập trung: tại hội trường UBND xã Khuyến Nông.

Thông báo này thay cho giấy mời./.

                                         T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                                             (Đã ký)

 

 

                                                  Nguyễn Đình Định

 

 

Từ khóa bài viết: