Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Chiều ngày 24/8/2022 Hội Khuyến học xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác Khuyến học, khuyến tài 6 tháng đâug năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ngày 25/08/2022 11:04:02

Thành phần mời dự họp bao gồm: BTV Đảng ủy, TT.HĐNDM, UBND, MTTQ, các đồng chí trong BCH hội.

 Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Phiến – Chủ tịch Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Phiến – thông qua báo cáo sơ kết cho toàn thể hội nghị nghe và  đóng góp ý kiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù do ảnh hưởng của dịch diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên. Sự nỗ lực phấn đấu của tập thể BCH hội, sự phối hợp của các ban ngành và sự đồng thuận của nhân dân nên công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT đạt được kết quả đáng kể.

1.Công tác kiện toàn và phát triển công tác hội; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội và hội viên.

- Quy mô tổ chức hội và hội viên được phát triển rộng khắp từ xã đến các chi hội, dòng họ, tổ họ và gia đình với quy mô 12 chi hội trong đó có 9 chi hội thôn và 3 chi hội nhà trường, phổ biến 100% thôn xóm, trường học trên địa bàn xã đều có chi hội khuyến học hoạt động thường xuyên.

- Số hội viên là 1768/1557 hộ, có 46 dòng họ/46 dòng họ có hoạt động khuyến học.

- Chất lượng tổ chức hội và hội viên ngày càng được nâng cao.

2. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền.

-Triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8/4/2020; Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021; Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ Tướng chính phủ; Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện các Quyết định nêu trên một cách kịp thời đến toàn bộ và cán bộ trên địa bàn xã.

3. Kết quả thực hiện việc đăng ký mô hình học tập trong Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai mô hình công dân học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Hội Khuyến học xã phối hợp với Trung tâm HTCĐ thực hiện mô hình “công dân học tập” gia đoạn 2021-2030 góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiếp cận cách mạng 4.0.

Thời gian qua nhiều mô hình của xã đã đạt và vượt chỉ tiêu trong phong trào học tập suốt đời, xây dựng XHHT.

4. Việc củng cố xây dựng và tổ chức hoạt động của Trung tâm HTCĐ.

Hội luôn quan tâm phối hợp với các ban ngành đoàn thể, lập kế hoạch mở lớp sát thực với thực tế địa phương triển khai thực hiện theo tháng, quý. Tuy vậy do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19 diễn biến phức tập nên việc tổ chức các lớp học tập trung của người lớn còn hạn chế.

5. Hội luôn làm tốt việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể, MTTQ và các ban ngành trong xã và tranh thủ sự ủng hộ, tạo động lực hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đạt hiệu quả cao, góp phần hỗ trợ giáo dục nhà trường và xây dựng NTM.

6. Công tác vận động và phát triển của hội khuyến học, toàn xã có 750 triệu, hội xã 180 triệu, chi hội 320 triệu, dòng họ 250 triệu.

Tiêu biểu là Chi hội trường THCS Khuyến Nông và dòng họ Nguyễn Văn làng Quần Trúc.

7. Công tác kiểm tra, giám sát. Hội đã thực hiện triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình công tác của hội và các chi hội định kỳ và đột suất khi cần thiết.

          Kết quả Hội và chi hội đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ công tác hội một cách khách quan, công bằng, phù hợp với thực tế địa phương.

8. Công tác thi đua khen thưởng:

Trong 6 tháng đầu năm Hội và các chi hội nhà trường đã tổ chức trao quà cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với số tiền 60 triệu đồng.

Hội đã thông  qua quyết toán th – chi quỹ hội năm 2021.

Các đồng chí về dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến.

Đồng chí Hồ Sỹ Liên – Phó BT về dự và chỉ đạo đã ghi nhận kết quả đạt được của hội trong 6 tháng đầu năm và nêu lên một số nội dung mà hội cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 như:

-Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động:

-Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của tổ chức hội, chi hội, phát huy vai trò nòng cốt của hội, huy động các nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, KT, XD XHHT.

-Vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học đạt mục tiêu từ 200 triệu đồng trở lên.

-Phối hợp với phụ huynh vận động trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Lập kế hoạch mở lớp năm học 2022 – 2023 và tổ chức khai giảng đúng lịch.

Phấn đấu cuối năm 2022 có 70% chi hội đạt tốt và xuất sắc, trong đó 30% đạt chi hội xuất sắc, không có chi hội yếu kém.

Đồng chí Nguyễn Thị Phiến – Chủ tịch hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo địa phương. Thực hiện tốt các kế hoạch, phương hướng đã đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 1ecdd7399de758b901f6.jpg

 Đồng chí Nguyễn Thị Phiến - Chủ tịch Hội trình bày báo cáo sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
4e64376f7db1b8efe1a0.jpg
14e439f5732bb675ef3a.jpg
14d2cf7786a943f71ab8.jpg
Đồng chí: Hồ Sỹ Liên - Phó BTĐU phát biểu chỉ đạo
d4e866d32c0de953b01c.jpg

Chiều ngày 24/8/2022 Hội Khuyến học xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác Khuyến học, khuyến tài 6 tháng đâug năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đăng lúc: 25/08/2022 11:04:02 (GMT+7)

Thành phần mời dự họp bao gồm: BTV Đảng ủy, TT.HĐNDM, UBND, MTTQ, các đồng chí trong BCH hội.

 Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Phiến – Chủ tịch Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Phiến – thông qua báo cáo sơ kết cho toàn thể hội nghị nghe và  đóng góp ý kiến.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù do ảnh hưởng của dịch diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hội cấp trên. Sự nỗ lực phấn đấu của tập thể BCH hội, sự phối hợp của các ban ngành và sự đồng thuận của nhân dân nên công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT đạt được kết quả đáng kể.

1.Công tác kiện toàn và phát triển công tác hội; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội và hội viên.

- Quy mô tổ chức hội và hội viên được phát triển rộng khắp từ xã đến các chi hội, dòng họ, tổ họ và gia đình với quy mô 12 chi hội trong đó có 9 chi hội thôn và 3 chi hội nhà trường, phổ biến 100% thôn xóm, trường học trên địa bàn xã đều có chi hội khuyến học hoạt động thường xuyên.

- Số hội viên là 1768/1557 hộ, có 46 dòng họ/46 dòng họ có hoạt động khuyến học.

- Chất lượng tổ chức hội và hội viên ngày càng được nâng cao.

2. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền.

-Triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8/4/2020; Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021; Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ Tướng chính phủ; Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện các Quyết định nêu trên một cách kịp thời đến toàn bộ và cán bộ trên địa bàn xã.

3. Kết quả thực hiện việc đăng ký mô hình học tập trong Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai mô hình công dân học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Hội Khuyến học xã phối hợp với Trung tâm HTCĐ thực hiện mô hình “công dân học tập” gia đoạn 2021-2030 góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiếp cận cách mạng 4.0.

Thời gian qua nhiều mô hình của xã đã đạt và vượt chỉ tiêu trong phong trào học tập suốt đời, xây dựng XHHT.

4. Việc củng cố xây dựng và tổ chức hoạt động của Trung tâm HTCĐ.

Hội luôn quan tâm phối hợp với các ban ngành đoàn thể, lập kế hoạch mở lớp sát thực với thực tế địa phương triển khai thực hiện theo tháng, quý. Tuy vậy do ảnh hưởng của dịch bệnh covid – 19 diễn biến phức tập nên việc tổ chức các lớp học tập trung của người lớn còn hạn chế.

5. Hội luôn làm tốt việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể, MTTQ và các ban ngành trong xã và tranh thủ sự ủng hộ, tạo động lực hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đạt hiệu quả cao, góp phần hỗ trợ giáo dục nhà trường và xây dựng NTM.

6. Công tác vận động và phát triển của hội khuyến học, toàn xã có 750 triệu, hội xã 180 triệu, chi hội 320 triệu, dòng họ 250 triệu.

Tiêu biểu là Chi hội trường THCS Khuyến Nông và dòng họ Nguyễn Văn làng Quần Trúc.

7. Công tác kiểm tra, giám sát. Hội đã thực hiện triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình công tác của hội và các chi hội định kỳ và đột suất khi cần thiết.

          Kết quả Hội và chi hội đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ công tác hội một cách khách quan, công bằng, phù hợp với thực tế địa phương.

8. Công tác thi đua khen thưởng:

Trong 6 tháng đầu năm Hội và các chi hội nhà trường đã tổ chức trao quà cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với số tiền 60 triệu đồng.

Hội đã thông  qua quyết toán th – chi quỹ hội năm 2021.

Các đồng chí về dự hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến.

Đồng chí Hồ Sỹ Liên – Phó BT về dự và chỉ đạo đã ghi nhận kết quả đạt được của hội trong 6 tháng đầu năm và nêu lên một số nội dung mà hội cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 như:

-Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động:

-Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của tổ chức hội, chi hội, phát huy vai trò nòng cốt của hội, huy động các nguồn lực đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, KT, XD XHHT.

-Vận động các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học đạt mục tiêu từ 200 triệu đồng trở lên.

-Phối hợp với phụ huynh vận động trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Lập kế hoạch mở lớp năm học 2022 – 2023 và tổ chức khai giảng đúng lịch.

Phấn đấu cuối năm 2022 có 70% chi hội đạt tốt và xuất sắc, trong đó 30% đạt chi hội xuất sắc, không có chi hội yếu kém.

Đồng chí Nguyễn Thị Phiến – Chủ tịch hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo địa phương. Thực hiện tốt các kế hoạch, phương hướng đã đề ra.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 1ecdd7399de758b901f6.jpg

 Đồng chí Nguyễn Thị Phiến - Chủ tịch Hội trình bày báo cáo sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
4e64376f7db1b8efe1a0.jpg
14e439f5732bb675ef3a.jpg
14d2cf7786a943f71ab8.jpg
Đồng chí: Hồ Sỹ Liên - Phó BTĐU phát biểu chỉ đạo
d4e866d32c0de953b01c.jpg

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)