Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và an toàn thực phẩm nâng cao đối với xã Khuyến Nông, Đồng Lợi, Đồng Tiến và thị trấn Triệu Sơn

Ngày 12/12/2022 05:48:33

Trong 2 ngày 8 và 9/12/2022, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Hà Văn Giáp làm tổ trưởng đã thẩm định hồ sơ và đánh giá chấm điểm cụ thể mức độ đạt tiêu chí xã ATTP đối với xã Khuyến Nông và thị trấn, xã ATTP nâng cao đối với thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến. Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP huyện; các thành viên văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; lãnh đạo, cán bộ UBND xã Khuyến Nông, Đồng Lợi, thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Tiến; tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng thôn, phố.

 

z3946662951848_4dcbbfcff362aef26b4617d6bec53ba1.jpg
z3946662804152_810362e4ab4e5be3811217484550968e.jpg
 z3946662881484_9704fb1cba842a1b969b93e51d4a963c.jpg
z3946663133205_00e488c834a286a16440fbfed957f433.jpg
z3946662768723_13924809ee035e05f84d1dac47eeef87.jpg
z3946664999526_2af92a1232b153bcbab77a6e90fa290b.jpg
z3946664912141_291681f3ad719a6b2389d1f22190e955.jpg
z3946664744515_e45f936eda9fe770b3cbe8d03c996f99.jpg
Đoàn công tác kiểm tra một số cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn.
 
     Sau hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện về đảm bảo công tác VSATTP, đến nay xã Khuyến Nông đã tạo được chuyển biến rõ nét, nhận được sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo VSATTP. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể được quan tâm chú trọng; từ những kết quả trên đến nay xã đánh giá đã đạt 17/17 tiêu chí về VSATTP.
     Đối với thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi và xã Đồng Tiến, sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí ATTP; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, Ban Chỉ đạo, các tổ giám sát cộng đồng về ATTP thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP và phấn đấu xây dựng thị trấn, xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022. UBND thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến đã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, tổ giám sát cộng đồng về ATTP khu phố, thôn, xóm; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giám sát cộng đồng, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện...Vì thế, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.
z3946662639296_42718d5d882cb1748469a6bffc02e2b1.jpg
z3946662550377_7a27c21f36a261dc9206bcc85cfc4f86.jpg
z3946662691380_3c0f0fdbc2f51420744ccc7226b225f5.jpg
z3946664850864_1b29c0d0e3e4ad00b5c9582abe8d40ae.jpg
 Đoàn công tác làm việc tại các xã, thị trấn.
 
       Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn các xã, thị trấn; thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất với kết quả tự đánh giá của các địa phương, đồng thời các thành viên trong tổ cũng làm rõ thêm một số hạn chế các địa phương cần khắc phục như: Cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cập nhật chính xác vào phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Kết quả các thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã Khuyến Nông đạt tiêu chí xã ATTP giai đoạn 2021-2025; thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến đạt tiêu chí thị trấn ATTP, xã ATTP nâng cao.
       Phát biểu kết luận, quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm định Hà Văn Giáp ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của xã Khuyến Nông, thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi và xã Đồng Tiến trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân, vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được. Các địa phương cần khẩn trương rà soát lại số liệu đối chiếu với phần mềm để khớp số liệu; tăng cương công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP cho nhân dân; hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá nhìn nhận những việc làm được, chưa làm được từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác đảm bảo ATTP và tổ chức giải tỏa dứt điểm các điểm chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm.
Ngay sau khi thẩm định, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Khuyến Nông đạt tiêu chí ATTP và thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi và xã Đồng Tiến đạt đơn vị ATTP nâng cao./.
                                                 Văn Hùng

Thẩm định xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và an toàn thực phẩm nâng cao đối với xã Khuyến Nông, Đồng Lợi, Đồng Tiến và thị trấn Triệu Sơn

Đăng lúc: 12/12/2022 05:48:33 (GMT+7)

Trong 2 ngày 8 và 9/12/2022, Tổ thẩm định xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do đồng chí quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh Hà Văn Giáp làm tổ trưởng đã thẩm định hồ sơ và đánh giá chấm điểm cụ thể mức độ đạt tiêu chí xã ATTP đối với xã Khuyến Nông và thị trấn, xã ATTP nâng cao đối với thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến. Làm việc với Tổ thẩm định có đồng chí Lê Phú Quốc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP huyện; các thành viên văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện; lãnh đạo, cán bộ UBND xã Khuyến Nông, Đồng Lợi, thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Tiến; tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng thôn, phố.

 

z3946662951848_4dcbbfcff362aef26b4617d6bec53ba1.jpg
z3946662804152_810362e4ab4e5be3811217484550968e.jpg
 z3946662881484_9704fb1cba842a1b969b93e51d4a963c.jpg
z3946663133205_00e488c834a286a16440fbfed957f433.jpg
z3946662768723_13924809ee035e05f84d1dac47eeef87.jpg
z3946664999526_2af92a1232b153bcbab77a6e90fa290b.jpg
z3946664912141_291681f3ad719a6b2389d1f22190e955.jpg
z3946664744515_e45f936eda9fe770b3cbe8d03c996f99.jpg
Đoàn công tác kiểm tra một số cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn.
 
     Sau hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện về đảm bảo công tác VSATTP, đến nay xã Khuyến Nông đã tạo được chuyển biến rõ nét, nhận được sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác đảm bảo VSATTP. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể được quan tâm chú trọng; từ những kết quả trên đến nay xã đánh giá đã đạt 17/17 tiêu chí về VSATTP.
     Đối với thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi và xã Đồng Tiến, sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí ATTP; Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, Ban Chỉ đạo, các tổ giám sát cộng đồng về ATTP thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP và phấn đấu xây dựng thị trấn, xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2022. UBND thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến đã thành lập Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP; kiện toàn Ban Chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP, tổ giám sát cộng đồng về ATTP khu phố, thôn, xóm; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo và tổ giám sát cộng đồng, đồng thời ban hành nội dung các kế hoạch để thực hiện...Vì thế, đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Công tác tuyên truyền tiếp tục được triển khai sâu rộng trên địa bàn, đã phát huy hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của các chủ cơ sở và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Các cơ sở đã thực hiện tốt việc ký cam kết đảm bảo ATTP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được nâng cấp, cải tạo, đáp ứng đủ điều kiện ATTP; nhiều sản phẩm nông, thủy sản được giám sát và cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ; công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được tăng cường.
z3946662639296_42718d5d882cb1748469a6bffc02e2b1.jpg
z3946662550377_7a27c21f36a261dc9206bcc85cfc4f86.jpg
z3946662691380_3c0f0fdbc2f51420744ccc7226b225f5.jpg
z3946664850864_1b29c0d0e3e4ad00b5c9582abe8d40ae.jpg
 Đoàn công tác làm việc tại các xã, thị trấn.
 
       Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại một số mô hình trên địa bàn các xã, thị trấn; thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh cơ bản đều thống nhất với kết quả tự đánh giá của các địa phương, đồng thời các thành viên trong tổ cũng làm rõ thêm một số hạn chế các địa phương cần khắc phục như: Cần chỉnh sửa lại một số lỗi về số liệu trong báo cáo và hồ sơ cho phù hợp; rà soát lại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cập nhật chính xác vào phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Kết quả các thành viên trong Tổ thẩm định của tỉnh đều thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận xã Khuyến Nông đạt tiêu chí xã ATTP giai đoạn 2021-2025; thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi, xã Đồng Tiến đạt tiêu chí thị trấn ATTP, xã ATTP nâng cao.
       Phát biểu kết luận, quyền Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm định Hà Văn Giáp ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của xã Khuyến Nông, thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi và xã Đồng Tiến trong công tác bảo đảm vệ sinh ATTP. Đồng thời nhấn mạnh, vệ sinh ATTP liên quan trực tiếp đến sức khoẻ người dân, vì thế cần phải tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được. Các địa phương cần khẩn trương rà soát lại số liệu đối chiếu với phần mềm để khớp số liệu; tăng cương công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP cho nhân dân; hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá nhìn nhận những việc làm được, chưa làm được từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP; đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong công tác đảm bảo ATTP và tổ chức giải tỏa dứt điểm các điểm chợ tự phát, chợ cóc, chợ tạm.
Ngay sau khi thẩm định, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh sẽ hoàn thiện báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã Khuyến Nông đạt tiêu chí ATTP và thị trấn Triệu Sơn, xã Đồng Lợi và xã Đồng Tiến đạt đơn vị ATTP nâng cao./.
                                                 Văn Hùng
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)