Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229
Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số

Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số

Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số

Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số

Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số

Đăng lúc 1 năm trước · 9 lượt xem

Tầm quan trọng và lợi ích của Chuyển đổi số

Trong thời đại xã hội hiện nay, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với cụm từ chuyển đổi số nữa. Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn trong cuộc sống xã hội hiện nay của chuyển đổi số, nó tác động đến mọi ngành nghề, như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ kinh doanh.

Đăng lúc 1 năm trước · 9 lượt xem

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi chúng ta đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát phát triển ứng dụng về dân cư, định danh cá nhân và thực hiện điện tử đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII là: đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

Đăng lúc 1 năm trước · 11 lượt xem

Tầm quan trọng và lợi ích của Chuyển đổi số

Trong thời đại xã hội hiện nay, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với cụm từ chuyển đổi số nữa. Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn trong cuộc sống xã hội hiện nay của chuyển đổi số, nó tác động đến mọi ngành nghề, như: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ kinh doanh.

Đăng lúc 1 năm trước · 8 lượt xem

Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số xã Khuyến Nông năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số xã năm 2022

Đăng lúc 1 năm trước · 55 lượt xem

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Khuyến Nông

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Khuyến Nông

Đăng lúc 1 năm trước · 40 lượt xem

Thành lậpTổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Khuyến Nông

Thành lậpTổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xã Khuyến Nông

Đăng lúc 1 năm trước · 16 lượt xem

Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

Đăng lúc 1 năm trước · 24 lượt xem

Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số xã Khuyến Nông năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số xã năm 2022

Đăng lúc 1 năm trước · 16 lượt xem

Kế hoạch Phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin năm 2022

Kế hoạch Phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin năm 2022

Đăng lúc 1 năm trước · 15 lượt xem