Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
168
Hôm qua:
336
Tuần này:
1642
Tháng này:
7749
Tất cả:
107523

Xã Khuyến Nông tập trung vào các nội dung xây dựng nông thôn mới chuẩn bị về đích nông thôn mới

Ngày 30/07/2019 08:35:01

Xây dựng Nông thôn mới

 Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Khuyến Nông cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc,

Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Khuyến Nông  cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM, từ đó nhân dân tích cực tham gia đóng góp, nhất là trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo phát triển văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6 về (cơ sở vật chất văn hóa) là một tiêu chí khá quan trọng, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng xã Khuyến Nông đã và đang nỗ lực hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Tiêu chí này yêu cầu xã phải có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao, các nhà văn hóa thôn phục vụ các hoạt động cộng đồng của người dân. Toàn xã có 9/9 thôn đã có nhà văn hóa,  nhà văn hóa thôn có diện tích đạt chuẩn quy định. Nhìn chung, nhà văn hoá xây mới và tu sửa nâng cấp khang trang sạch đẹp, bảo đảm cho việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Tuy nhiên, hiện nay các nhà văn hóa thôn chưa có sân thể thao đơn giản, thiếu nguồn kinh phí để đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trước tình hình đó xã đang khuyến khích các thôn tu sữa, nâng cấp và chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa thôn, xã sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các thôn.

Đi đầu trong công cuộc chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, tiêu biểu như thôn Quần Trúc đã tu sữa, toàn bộ hệ thống nhà văn hóa như: tường rào, sân nhà văn hóa, sơn lại toàn bộ hệ thống tường, lát gạch trong nền, mua mới hệ thống loa truyền thanh ở thôn, hệ thống cơ sở vật chất, trang trí bên trong nhà văn hóa,  phát động nhân dân, đặc biệt là hội viên hội phụ nữ trồng hoa ven đường, xung quanh khu vực nhà văn hóa thôn, tổng số tiền lên đến 120 triệu đồng đợt 1, dự kiến đợt 2 với tổng số tiền là 150 triệu đồng, tổng số tiền của thôn dự kiến đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất tại nhà văn hóa thôn là 270 triệu đồng, nguồn này thôn Quần Trúc có được là của những người con thành đạt trong thôn Quần Trúc tài trợ cho quê hương và sự đóng góp của nhân dân trong thôn. Có thể nói đây là một thôn đi đầu trong các hoạt động của xã trên nhiều lĩnh vực, được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Thôn Doãn Thái cũng là một thôn tiêu biểu trong xã đã tu sữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, khu vực sân thể thao của thôn đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định với tổng số kinh phí đợt 1 lên đến 100 triệu đồng, nguồn này do nhân dân trong thôn Doãn Thái tự đóng góp.

Thôn Niệm Trung đã đầu tư nâng cấp nhà văn hóa thôn, vôi ve tường toàn bộ hệ thống nhà văn hóa thôn, nâng cấp sân thể thôn khang trang và tới đây thôn Niệm Trung sẽ dự kiến nâng cấp lót nền nhà văn hóa bằng gạch men, chỉnh trang lại sân khấu trong nhà văn hóa, tổng số tiền dự kiến đợt 1là 100 triệu đồng, nguồn kinh phí do nhân dân trong thôn tự đóng góp.

Thôn Quần Thanh 1 đã xây dựng mới nhà văn hóa khang trang, đáp ứng quy định với tổng số tiền  đợt 1 là 237 triệu đồng. Thôn đang phát động nhân dân trong thôn trồng hoa ven đường và khu vực quanh nhà văn hóa thôn.

Thôn Niệm Thôn 1, cán bộ và nhân dân trong thôn đã đóng góp và tu sữa khu vực nhà văn hóa đợt 1 với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Thôn Tường Thôn, cán bộ và nhân dân trong thôn đã đóng góp và tu sữa khu vực nhà văn hóa đợt 1 với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Còn lại các thôn khác cũng đang cố gắng phấn đấu chỉnh trang và tu sữa khu vực nhà văn hóa để kịp tiến độ xây dựng nông thôn mới, đáp ứng đúng theo quy định của nhà nước đề ra.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019, toàn bộ cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã Khuyến Nông đang đồng tâm, đồng lực để phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới.
       nhà văn hóa quần trúc.jpg

                                                          Nhà văn hóa thôn Quần Trúc

nhà văn hóa 1.jpg

                                                           Nhà văn hóa thôn Niệm Trung 

ảnh đường hoa ntm.jpg

                               Đường hoa của một nhánh dân cư ở thôn Niệm Trung

Người đưa tin: Lê Thị Mai – Công chức văn hóa

 

Xã Khuyến Nông tập trung vào các nội dung xây dựng nông thôn mới chuẩn bị về đích nông thôn mới

Đăng lúc: 30/07/2019 08:35:01 (GMT+7)

Xây dựng Nông thôn mới

 Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Khuyến Nông cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc,

Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Khuyến Nông  cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM, từ đó nhân dân tích cực tham gia đóng góp, nhất là trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo phát triển văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6 về (cơ sở vật chất văn hóa) là một tiêu chí khá quan trọng, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng xã Khuyến Nông đã và đang nỗ lực hoàn thiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Tiêu chí này yêu cầu xã phải có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao, các nhà văn hóa thôn phục vụ các hoạt động cộng đồng của người dân. Toàn xã có 9/9 thôn đã có nhà văn hóa,  nhà văn hóa thôn có diện tích đạt chuẩn quy định. Nhìn chung, nhà văn hoá xây mới và tu sửa nâng cấp khang trang sạch đẹp, bảo đảm cho việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Tuy nhiên, hiện nay các nhà văn hóa thôn chưa có sân thể thao đơn giản, thiếu nguồn kinh phí để đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trước tình hình đó xã đang khuyến khích các thôn tu sữa, nâng cấp và chỉnh trang lại khuôn viên nhà văn hóa thôn, xã sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các thôn.

Đi đầu trong công cuộc chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, tiêu biểu như thôn Quần Trúc đã tu sữa, toàn bộ hệ thống nhà văn hóa như: tường rào, sân nhà văn hóa, sơn lại toàn bộ hệ thống tường, lát gạch trong nền, mua mới hệ thống loa truyền thanh ở thôn, hệ thống cơ sở vật chất, trang trí bên trong nhà văn hóa,  phát động nhân dân, đặc biệt là hội viên hội phụ nữ trồng hoa ven đường, xung quanh khu vực nhà văn hóa thôn, tổng số tiền lên đến 120 triệu đồng đợt 1, dự kiến đợt 2 với tổng số tiền là 150 triệu đồng, tổng số tiền của thôn dự kiến đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất tại nhà văn hóa thôn là 270 triệu đồng, nguồn này thôn Quần Trúc có được là của những người con thành đạt trong thôn Quần Trúc tài trợ cho quê hương và sự đóng góp của nhân dân trong thôn. Có thể nói đây là một thôn đi đầu trong các hoạt động của xã trên nhiều lĩnh vực, được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Thôn Doãn Thái cũng là một thôn tiêu biểu trong xã đã tu sữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, khu vực sân thể thao của thôn đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định với tổng số kinh phí đợt 1 lên đến 100 triệu đồng, nguồn này do nhân dân trong thôn Doãn Thái tự đóng góp.

Thôn Niệm Trung đã đầu tư nâng cấp nhà văn hóa thôn, vôi ve tường toàn bộ hệ thống nhà văn hóa thôn, nâng cấp sân thể thôn khang trang và tới đây thôn Niệm Trung sẽ dự kiến nâng cấp lót nền nhà văn hóa bằng gạch men, chỉnh trang lại sân khấu trong nhà văn hóa, tổng số tiền dự kiến đợt 1là 100 triệu đồng, nguồn kinh phí do nhân dân trong thôn tự đóng góp.

Thôn Quần Thanh 1 đã xây dựng mới nhà văn hóa khang trang, đáp ứng quy định với tổng số tiền  đợt 1 là 237 triệu đồng. Thôn đang phát động nhân dân trong thôn trồng hoa ven đường và khu vực quanh nhà văn hóa thôn.

Thôn Niệm Thôn 1, cán bộ và nhân dân trong thôn đã đóng góp và tu sữa khu vực nhà văn hóa đợt 1 với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Thôn Tường Thôn, cán bộ và nhân dân trong thôn đã đóng góp và tu sữa khu vực nhà văn hóa đợt 1 với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Còn lại các thôn khác cũng đang cố gắng phấn đấu chỉnh trang và tu sữa khu vực nhà văn hóa để kịp tiến độ xây dựng nông thôn mới, đáp ứng đúng theo quy định của nhà nước đề ra.

Cùng với sự nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019, toàn bộ cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong xã Khuyến Nông đang đồng tâm, đồng lực để phấn đấu xây dựng thành công xã Nông thôn mới.
       nhà văn hóa quần trúc.jpg

                                                          Nhà văn hóa thôn Quần Trúc

nhà văn hóa 1.jpg

                                                           Nhà văn hóa thôn Niệm Trung 

ảnh đường hoa ntm.jpg

                               Đường hoa của một nhánh dân cư ở thôn Niệm Trung

Người đưa tin: Lê Thị Mai – Công chức văn hóa

 

Từ khóa bài viết: