Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa XII và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 02/08/2018 16:23:06

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa XII và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

 Về dự hội nghị gồm có toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 Đồng chí Lê Vinh Nhưng, Bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị.

Sau khi mạc, đi vào nội dung chính thức của hội nghị đồng chí Lê Vinh Nhưng triển khai chuyên đề 1 Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018: “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; trong đó nội dung chuyên đề nêu rõ cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng; là “then chốt” của “then chốt”.

          Trong Nghị quyết này đồng chí Bí thư triển khai trong khi thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết chúng ta cần phải chú trọng tập trung vào 2 nội dung trọng tâm và 5 đột phá chủ chốt được nêu trong Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Đình Đài – Phó Bí thư Đảng bộ triển khai chuyên đề 2, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về những nội dung cơ bản của NQ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và chuyên đề 3, NQ số 28 -NQ/TW: Những nội dung cơ bản của NQ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong nội dung 2 nghị quyết đồng chí đã nêu rõ những điểm nhấn quan trọng mà chúng ta cần thực hiện.

Tiếp theo nội dung hội nghị đồng chí Lê Vinh Nhưng – Bí thư Đảng  bộ trình bày báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ.

Báo cáo nhấn mạnh về phần đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, địa phương Khuyến Nông chúng ta có nhiều điều kiện thuận cơ bản. Song, bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm chính trị cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong xã nên trong 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiểu chuyển biến tích cực, an ninh – quốc phòng được giữ vững, ổn định. Công tác xâu dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và hệ thống chính trị luôn được củng cố và tăng cường, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong báo cáo nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:

Về sản xuất nông nghiệp: tập trung tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản.

Về văn hóa – xã hội: tăng cường hoạt động ở khu dân cư, chú trọng các lĩnh vực như: thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh ATTP, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,....

Về quốc phòng – an ninh: Tiếp tục giữ vững ổn định về quốc phòng an ninh, chú trọng công tác khám tuyển và tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ đủ chỉ tiêu và số lượng cấp trên giao. Tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã.

Về xây dựng cơ bản: tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng CSVC, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Về công tác xây dựng Đảng: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với những đảng viên đi làm kinh tế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định của đảng nhất là chế độ sinh hoạt và hội họp. Quan tâm công tác tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng.

Sau khi nghe triển khai các nội dung Đảng bộ tập trung thảo luận, các ý kiến thảo luận cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của BCH và nhấn mạnh thêm một số lĩnh vực như: sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng cơ bản và công tác xây dựng đảng. Cuối cùng đồng chí Bí thư Đảng bộ tiếp thu, giải trình, kết luận và bế mạc hội nghị.

 Một số hình ảnh hội nghị:

ảnh bác nhưng.jpg

 

ảnh bác đài.jpg

 

 ảnh đại biểu.jpg

 ảnh bác vân.jpg
ảnh từ dưới lê.jpg


Tin & ảnh: Lê Mai – Công chức văn hóa

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa XII và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Đăng lúc: 02/08/2018 16:23:06 (GMT+7)

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa XII và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

 Về dự hội nghị gồm có toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 Đồng chí Lê Vinh Nhưng, Bí thư Đảng bộ khai mạc hội nghị.

Sau khi mạc, đi vào nội dung chính thức của hội nghị đồng chí Lê Vinh Nhưng triển khai chuyên đề 1 Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018: “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; trong đó nội dung chuyên đề nêu rõ cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng; là “then chốt” của “then chốt”.

          Trong Nghị quyết này đồng chí Bí thư triển khai trong khi thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết chúng ta cần phải chú trọng tập trung vào 2 nội dung trọng tâm và 5 đột phá chủ chốt được nêu trong Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Đình Đài – Phó Bí thư Đảng bộ triển khai chuyên đề 2, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về những nội dung cơ bản của NQ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và chuyên đề 3, NQ số 28 -NQ/TW: Những nội dung cơ bản của NQ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong nội dung 2 nghị quyết đồng chí đã nêu rõ những điểm nhấn quan trọng mà chúng ta cần thực hiện.

Tiếp theo nội dung hội nghị đồng chí Lê Vinh Nhưng – Bí thư Đảng  bộ trình bày báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ.

Báo cáo nhấn mạnh về phần đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, địa phương Khuyến Nông chúng ta có nhiều điều kiện thuận cơ bản. Song, bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quyết tâm chính trị cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong xã nên trong 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa – xã hội có nhiểu chuyển biến tích cực, an ninh – quốc phòng được giữ vững, ổn định. Công tác xâu dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và hệ thống chính trị luôn được củng cố và tăng cường, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Trong báo cáo nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm:

Về sản xuất nông nghiệp: tập trung tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản.

Về văn hóa – xã hội: tăng cường hoạt động ở khu dân cư, chú trọng các lĩnh vực như: thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh ATTP, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,....

Về quốc phòng – an ninh: Tiếp tục giữ vững ổn định về quốc phòng an ninh, chú trọng công tác khám tuyển và tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ đủ chỉ tiêu và số lượng cấp trên giao. Tăng cường tuần tra, canh gác, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn xã.

Về xây dựng cơ bản: tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng CSVC, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Về công tác xây dựng Đảng: tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là đối với những đảng viên đi làm kinh tế. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định của đảng nhất là chế độ sinh hoạt và hội họp. Quan tâm công tác tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng.

Sau khi nghe triển khai các nội dung Đảng bộ tập trung thảo luận, các ý kiến thảo luận cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của BCH và nhấn mạnh thêm một số lĩnh vực như: sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng cơ bản và công tác xây dựng đảng. Cuối cùng đồng chí Bí thư Đảng bộ tiếp thu, giải trình, kết luận và bế mạc hội nghị.

 Một số hình ảnh hội nghị:

ảnh bác nhưng.jpg

 

ảnh bác đài.jpg

 

 ảnh đại biểu.jpg

 ảnh bác vân.jpg
ảnh từ dưới lê.jpg


Tin & ảnh: Lê Mai – Công chức văn hóa

Từ khóa bài viết:

Tin khác

Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW (khóa XIII)
Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW (khóa XIII)
Quán triệt, triển khai Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Huyện ủy Triệu Sơn tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ
Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức Đại hội đại biểu khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.