Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 01/08/2019 08:03:28

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

7 giờ sáng ngày 28/7/2019 tại hội trường UBND xã Khuyến Nông diễn ra hội nghị sơ kết đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Hồ Sỹ Liên – Phó Bí thư trực đảng làm công tác tưởng nhớ đến 2 đảng viên mới qua đời.

Sau đó đồng chí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong báo cáo  nêu rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, y tế dân số kế hoạch hóa gia đình, chính sách xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động chính quyền, công tác xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Một số tồn tại hạn chế.

Phần thứ 2 trong báo cáo nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 về các lĩnh vực.

Sau khi nghe đồng chí Phó bí thư thường trực đảng ủy trình bày báo cáo, đảng bộ có các ý kiến tham gia thảo luận.

Đồng chí Lê Vinh Nhưng – Bí thư Đảng bộ tiếp thu các ý kiến của đảng viên trong đảng bộ và kết luận hội nghị.

Đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung về xây dựng nông thôn mới:

Các thôn thực hiện  tu sữa, tân trang nhà văn hóa thôn, công tác vệ sinh môi trường cần quan tâm và chú trọng.

Thông báo cho nhân dân  từ mùng 2 tháng 8 năm 2019 treo cờ tổ quốc để đón tiếp đoàn của tỉnh  về kiểm tra công nhận xã Khuyến Nông đạt chuẩn xã nông thôn mới.
6.jpg

3.jpg
 

4.jpg1.jpg2.jpg

Người đưa tin: Lê Thị Mai – Công chức văn hóa xã

 

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đăng lúc: 01/08/2019 08:03:28 (GMT+7)

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

7 giờ sáng ngày 28/7/2019 tại hội trường UBND xã Khuyến Nông diễn ra hội nghị sơ kết đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Hồ Sỹ Liên – Phó Bí thư trực đảng làm công tác tưởng nhớ đến 2 đảng viên mới qua đời.

Sau đó đồng chí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong báo cáo  nêu rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, y tế dân số kế hoạch hóa gia đình, chính sách xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động chính quyền, công tác xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Một số tồn tại hạn chế.

Phần thứ 2 trong báo cáo nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 về các lĩnh vực.

Sau khi nghe đồng chí Phó bí thư thường trực đảng ủy trình bày báo cáo, đảng bộ có các ý kiến tham gia thảo luận.

Đồng chí Lê Vinh Nhưng – Bí thư Đảng bộ tiếp thu các ý kiến của đảng viên trong đảng bộ và kết luận hội nghị.

Đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung về xây dựng nông thôn mới:

Các thôn thực hiện  tu sữa, tân trang nhà văn hóa thôn, công tác vệ sinh môi trường cần quan tâm và chú trọng.

Thông báo cho nhân dân  từ mùng 2 tháng 8 năm 2019 treo cờ tổ quốc để đón tiếp đoàn của tỉnh  về kiểm tra công nhận xã Khuyến Nông đạt chuẩn xã nông thôn mới.
6.jpg

3.jpg
 

4.jpg1.jpg2.jpg

Người đưa tin: Lê Thị Mai – Công chức văn hóa xã

 

Từ khóa bài viết:

Tin khác

Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW (khóa XIII)
Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2022, Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW (khóa XIII)
Quán triệt, triển khai Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện
Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Huyện ủy Triệu Sơn tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ
Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức Đại hội đại biểu khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.