Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
190
Hôm qua:
144
Tuần này:
641
Tháng này:
822
Tất cả:
224483

Xã Khuyến Nông tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 05/04/2021 10:37:31

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Khuyến Nông quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

 Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, xã Khuyến Nông đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; Ủy ban Bầu cử của xã ; xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo và kế hoạch thực hiện về công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương  đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Khuyến Nông  bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền trên loa truyền thanh , tại các cuộc họp ở thôn, lồng ghép vào các Hội nghị.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ xã Khuyến Nông cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khuyến Nông tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử ĐB HĐND xã Khuyến Nông, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND xã là 63 đại biểu, cụ thể: tổ chức chính trị: 3 người, MTTQ – các đoàn thể: 6 người, các tổ chức xã hội: 4 người, Công an – Quân sự: 4 người,  chính quyền: 7 người, các thôn: 33, các thành phần khác, trong đó đại biểu nữ là  23 người bằng 36,5%; độ tuổi dưới 40 tuổi là 19 người;bằng 30,2% số người ngoài đảng có 28 người, bằng 44%, số người 1, bằng 1,6%, Số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND xã Khuyến Nông được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Chất lượng đại biểu ứng cử HĐND được tiến hành chọn lọc rất kỹ. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử là những người có đức, có tài, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
Cho đến thời điểm hiện tiện, xã Khuyến Nông đã tiến hành xong việc lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã ; các thôn tiến hành giới thiệu người của phố ứng cử đại biểu HĐND xã Khuyến Nông theo thông báo của MTTQ xã . Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Vương - Chủ tịch UBMTTQ xã Khuyến Nông cho biết: Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của cấp trên, đối với địa phương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung để triển khai theo luật bầu cử HĐND. MTTQ xã Khuyến Nông đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch thời gian và triển khai kịp thời các bước cũng như nội dung theo chương trình, thời gian đã xây dựng và để tới đây thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử cũng như thực hiện công tác bầu cử để bầu chọn những người đủ tiêu chuẩn để tham gia địa biểu HĐND xã Khuyến Nông để gánh vác nhiệm vụ, cùng xây dựng phong trào của địa phương ngày càng phát triển
”.
 Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Khuyến Nông sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./.

Nguồn: Lê Mai – Công chức văn hóa – xã hội

Xã Khuyến Nông tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng lúc: 05/04/2021 10:37:31 (GMT+7)

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được xã Khuyến Nông quan tâm hàng đầu và triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

 Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, xã Khuyến Nông đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; Ủy ban Bầu cử của xã ; xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh, chỉ đạo và kế hoạch thực hiện về công tác bầu cử. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương  đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Khuyến Nông  bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền trên loa truyền thanh , tại các cuộc họp ở thôn, lồng ghép vào các Hội nghị.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ xã Khuyến Nông cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khuyến Nông tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử ĐB HĐND xã Khuyến Nông, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND xã là 63 đại biểu, cụ thể: tổ chức chính trị: 3 người, MTTQ – các đoàn thể: 6 người, các tổ chức xã hội: 4 người, Công an – Quân sự: 4 người,  chính quyền: 7 người, các thôn: 33, các thành phần khác, trong đó đại biểu nữ là  23 người bằng 36,5%; độ tuổi dưới 40 tuổi là 19 người;bằng 30,2% số người ngoài đảng có 28 người, bằng 44%, số người 1, bằng 1,6%, Số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND xã Khuyến Nông được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Chất lượng đại biểu ứng cử HĐND được tiến hành chọn lọc rất kỹ. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử là những người có đức, có tài, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
Cho đến thời điểm hiện tiện, xã Khuyến Nông đã tiến hành xong việc lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã ; các thôn tiến hành giới thiệu người của phố ứng cử đại biểu HĐND xã Khuyến Nông theo thông báo của MTTQ xã . Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Vương - Chủ tịch UBMTTQ xã Khuyến Nông cho biết: Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi được tiếp thu các Chỉ thị, Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch của cấp trên, đối với địa phương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung để triển khai theo luật bầu cử HĐND. MTTQ xã Khuyến Nông đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch thời gian và triển khai kịp thời các bước cũng như nội dung theo chương trình, thời gian đã xây dựng và để tới đây thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử cũng như thực hiện công tác bầu cử để bầu chọn những người đủ tiêu chuẩn để tham gia địa biểu HĐND xã Khuyến Nông để gánh vác nhiệm vụ, cùng xây dựng phong trào của địa phương ngày càng phát triển
”.
 Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Khuyến Nông sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./.

Nguồn: Lê Mai – Công chức văn hóa – xã hội

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)