Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
204
Tuần này:
90
Tháng này:
1660
Tất cả:
191708

Tuyên truyền phồng chống dịch covid - 19 trong tình hình mới

Ngày 30/07/2020 14:34:19

Tuyên truyền

       BAN CHỈ ĐẠO  CÔNG TÁC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             XÃ KHUYẾN NÔNG

                                                                                            Khuyến Nông, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã, trước tình hình Dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Thực hiện Công văn số 3188/UBND – YT của UBND huyện Triệu Sơn ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid – 19 trong tình hình mới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVD – 19 xã Khuyến Nông yêu cầu toàn thể nhân dân trong toàn xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Từ ngày 28 tháng 7 năm 2020, toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...). Vì vậy ngoài những nơi công cộng trên, mọi người dân khi tham gia mua bán tại khu vực chợ Khuyến Nông hay đến công sở UBND nhân dân xã Khuyến Nông để liên hệ công việc phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào ủy ban nhân dân xã.

2. Yêu cầu các trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các vùng có dịch về kể từ ngày 18/7/2020 phải thực hiện khai báo y tế với trạm y tế xã và thực hiện cách ly y tế tại nhà. Cách ly tập trung với người từ nước ngoài về địa phương mà chưa thực hiện việc khai báo y tế và cách ly theo quy định.

3. Yêu cầu các tổ giám sát dưới thôn giám sát, nắm bắt kịp  thời các trường hợp đi từ vùng dịch về địa bàn thôn để báo cáo nhanh về BCĐ xã hằng ngày qua Trạm y tế xã.

4. Trạm y tế xã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, thực hiện nghiêm túc chế độ trực và báo cáo theo quy định. Hướng dẫn các đối tượng đi từ vùng dịch về địa phương  cách ly y tế tại nhà, chủ động, tích cực, tham mưu cho UBND xã triển khai các phương án phòng chống dịch kịp thời, có hiệu quả.

5. Các thành viên trong BCĐ xã tập trung kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại địa bàn thôn được phân công chỉ đạo.

Yêu cầu các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch covid – 19, các tổ giám sát thôn và toàn thể nhân dân trong xã triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

Nơi nhận:                                         T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         TB trên loa TT;                                TRƯỞNG BAN

-         Lưu VT.

                                                             (đã ký)

                                                         Lê Xuân Bảy

Tuyên truyền phồng chống dịch covid - 19 trong tình hình mới

Đăng lúc: 30/07/2020 14:34:19 (GMT+7)

Tuyên truyền

       BAN CHỈ ĐẠO  CÔNG TÁC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             XÃ KHUYẾN NÔNG

                                                                                            Khuyến Nông, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong toàn xã, trước tình hình Dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Thực hiện Công văn số 3188/UBND – YT của UBND huyện Triệu Sơn ngày 27 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid – 19 trong tình hình mới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVD – 19 xã Khuyến Nông yêu cầu toàn thể nhân dân trong toàn xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Từ ngày 28 tháng 7 năm 2020, toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...). Vì vậy ngoài những nơi công cộng trên, mọi người dân khi tham gia mua bán tại khu vực chợ Khuyến Nông hay đến công sở UBND nhân dân xã Khuyến Nông để liên hệ công việc phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào ủy ban nhân dân xã.

2. Yêu cầu các trường hợp đi từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các vùng có dịch về kể từ ngày 18/7/2020 phải thực hiện khai báo y tế với trạm y tế xã và thực hiện cách ly y tế tại nhà. Cách ly tập trung với người từ nước ngoài về địa phương mà chưa thực hiện việc khai báo y tế và cách ly theo quy định.

3. Yêu cầu các tổ giám sát dưới thôn giám sát, nắm bắt kịp  thời các trường hợp đi từ vùng dịch về địa bàn thôn để báo cáo nhanh về BCĐ xã hằng ngày qua Trạm y tế xã.

4. Trạm y tế xã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, thực hiện nghiêm túc chế độ trực và báo cáo theo quy định. Hướng dẫn các đối tượng đi từ vùng dịch về địa phương  cách ly y tế tại nhà, chủ động, tích cực, tham mưu cho UBND xã triển khai các phương án phòng chống dịch kịp thời, có hiệu quả.

5. Các thành viên trong BCĐ xã tập trung kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại địa bàn thôn được phân công chỉ đạo.

Yêu cầu các thành viên trong BCĐ phòng chống dịch covid – 19, các tổ giám sát thôn và toàn thể nhân dân trong xã triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

Nơi nhận:                                         T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         TB trên loa TT;                                TRƯỞNG BAN

-         Lưu VT.

                                                             (đã ký)

                                                         Lê Xuân Bảy

Từ khóa bài viết: