Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
245
Hôm qua:
144
Tuần này:
696
Tháng này:
877
Tất cả:
224538

Tuyên truyền phòng chống bệnh COVID - 19 xã Khuyến Nông

Ngày 23/03/2020 10:33:14

Thông báo

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số: 03/TB-BCĐ

“V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona (Covid -19) trên địa bàn xã.”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Khuyến Nông, ngày  18 tháng 03 năm 2020

 

          Kính gửi: - Các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng 9 thôn;

                            - Trưởng các ban ngành đoàn thể trong xã;

                      - Hiu trưởng các nhà trường và toàn th nhân dân trong xã.

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện công văn số 1611-CV/TU ngày 9/3/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Thông báo số 32/TB-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Căn cứ Công văn số 746/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 11/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid – 19.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid – 19 xã Khuyến Nông đề nghị các đồng chí cán bộ và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị, các thôn có kế hoạch tổ chức lễ cưới cho bản thân, con, cháu, cân nhắc lựa chọn thời điểm tổ chức lễ cưới phù hợp, hạn chế  việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 có diễn biến phức tạp.

2. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định thì phải tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự ở mức thấp nhất, khuyến khích dung hình thức báo hỷ thay cho giấy mời, không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

- Giảm tối đa các bước, thủ tục, thời gian tổ chức lễ cưới, hạn chế tối đa việc ăn uống đông người, dài ngày.

- Sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế tại lễ cưới như: khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới, thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng, chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng,…. Và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của bộ y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

- Trong trường hợp người tham dự lễ cưới có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid – 19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày, gia đình tổ chức lễ cưới phải có trách nhiệm khai báo cho cán bộ thôn, trạm y tế xã và ban chỉ đạo phòng chống bệnh covid – 19 xã biết để thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.

3. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân khi gia đình có lễ tang cần thực hiện các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ, hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang, có hình thức thông báo phù hợp với người thân, bạn bè về hình thức đón tiếp khách phúng viếng, hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ.

- Có các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 phù hợp, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ y tế; thực hiện khai báo với cán bộ thôn, trạm y tế xã, ban chỉ đạo phòng chống bệnh covid – 19 xã đối với trường hợp khách đến viếng đám tang có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid – 19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày.

4. Dừng tất cả các lễ hội trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2898/UBND-VX ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Từ ngày 16/3/2020 thực hiện  bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng (công sở làm việc, chợ, bến xe,…)

6. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các biện pháp phòng dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và BCĐ phòng bệnh covid – 19 xã một cách hiệu quả, góp phần hạn chế tốt nhất  nguy cơ dịch bệnh Covid – 19 bùng phát và lây lan.

  Nơi nhận:                                                                T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         CB 9 thôn;                                                                         TRƯỞNG BAN

-          HT 3 trường;                                                                                                                                    (Đã ký)

-          Trưởng các ban, ngành đt

-          Lưu VT.

                                                                                          Lê Xuân Bảy

 

Tuyên truyền phòng chống bệnh COVID - 19 xã Khuyến Nông

Đăng lúc: 23/03/2020 10:33:14 (GMT+7)

Thông báo

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số: 03/TB-BCĐ

“V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona (Covid -19) trên địa bàn xã.”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Khuyến Nông, ngày  18 tháng 03 năm 2020

 

          Kính gửi: - Các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng 9 thôn;

                            - Trưởng các ban ngành đoàn thể trong xã;

                      - Hiu trưởng các nhà trường và toàn th nhân dân trong xã.

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện công văn số 1611-CV/TU ngày 9/3/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Thông báo số 32/TB-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Căn cứ Công văn số 746/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 11/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid – 19.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid – 19 xã Khuyến Nông đề nghị các đồng chí cán bộ và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị, các thôn có kế hoạch tổ chức lễ cưới cho bản thân, con, cháu, cân nhắc lựa chọn thời điểm tổ chức lễ cưới phù hợp, hạn chế  việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 có diễn biến phức tạp.

2. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định thì phải tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự ở mức thấp nhất, khuyến khích dung hình thức báo hỷ thay cho giấy mời, không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

- Giảm tối đa các bước, thủ tục, thời gian tổ chức lễ cưới, hạn chế tối đa việc ăn uống đông người, dài ngày.

- Sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế tại lễ cưới như: khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới, thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng, chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng,…. Và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của bộ y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

- Trong trường hợp người tham dự lễ cưới có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid – 19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày, gia đình tổ chức lễ cưới phải có trách nhiệm khai báo cho cán bộ thôn, trạm y tế xã và ban chỉ đạo phòng chống bệnh covid – 19 xã biết để thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.

3. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân khi gia đình có lễ tang cần thực hiện các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ, hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang, có hình thức thông báo phù hợp với người thân, bạn bè về hình thức đón tiếp khách phúng viếng, hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ.

- Có các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 phù hợp, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ y tế; thực hiện khai báo với cán bộ thôn, trạm y tế xã, ban chỉ đạo phòng chống bệnh covid – 19 xã đối với trường hợp khách đến viếng đám tang có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid – 19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày.

4. Dừng tất cả các lễ hội trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2898/UBND-VX ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

5. Từ ngày 16/3/2020 thực hiện  bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng (công sở làm việc, chợ, bến xe,…)

6. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, tăng cường tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các biện pháp phòng dịch Covid – 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và BCĐ phòng bệnh covid – 19 xã một cách hiệu quả, góp phần hạn chế tốt nhất  nguy cơ dịch bệnh Covid – 19 bùng phát và lây lan.

  Nơi nhận:                                                                T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         CB 9 thôn;                                                                         TRƯỞNG BAN

-          HT 3 trường;                                                                                                                                    (Đã ký)

-          Trưởng các ban, ngành đt

-          Lưu VT.

                                                                                          Lê Xuân Bảy

 

Từ khóa bài viết: