Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
339
Hôm qua:
260
Tuần này:
972
Tháng này:
5758
Tất cả:
272573

Thông báo Về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19”.

Ngày 12/08/2021 16:51:17

Thông báo Về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19”.

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số:            /TB-BCĐ

“Về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Khuyến Nông, ngày  12  tháng 8  năm 2021

 

          Kính gửi: -  Các đồng chí là thành viên BCĐ;

-         Các đồng chí trong Tổ giám sát cộng đồng

 

Thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19;  Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 xã yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ, cán bộ 9 thôn;  các ban ngành liên quan thực hiện nghiêm các  nội dung sau đây:

1. Thường xuyên cp nht, nm chc tình hình dch bnh Covid – 19 trong nước, trong tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid – 19 theo chỉ đaoh của Trung ương, của Tỉnh, của huyện, của xã. Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, lây trong khu vực có đông công nhân, người lao động, trong các công sở, trường học, cơ sở y tế, nơi đông người,…

2. Tiếp tục siết chặt công tác giám sát, quản lý công dân trở về địa phương theo tinh thần Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: tạm dừng tiếp nhận công dân (bao gồm cả công dân Thanh Hóa) từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về tỉnh).

Tăng cường giám sát công dân từ tỉnh ngoài về địa phương, yêu cầu khai báo trung thực để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đúng.

3. Kể từ 12 giờ 00 phút ngày 12/8/2021, tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, mang đi lại tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, khuyến khích cung cấp các suất ăn, uống theo địa chỉ của khách hàng.

Hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám tang, đám cưới, sinh nhật (chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình; không tụ tập ăn, uống đông người, nếu tổ chức phải chịu trách nhiệm trước chính quyền và pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh Covid – 19).

4. Khi xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn phải tập trung khai thác, yêu cầu người nhiễm bệnh khai báo trung thực, đầy đủ; truy vết thần tốc F1, F2, mở rộng đến F3; tập trung xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trẩn trương, hiệu quả.

5. Ban Công an xã tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch covid – 19, xử phạt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

6. Ban Văn hóa, Đài truyền thanh xã tăng cường thông tin về công tác phòng chống dịch Covid – 19 và các nội dung trong Công văn này nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong nhân dân và toàn xã hội./.

 

     Nơi nhận:                                                                     TRƯỞNG  BAN CHỈ ĐẠO

-         CB 9 thôn (t/h);                                                           

-          Thành viên BCĐ xã (t/h);

-          Ban Công an xã (t/h);                                                                                                          (Đã ký)

-          Đài TT (t/h;)                                                                           

-          Lưu VT.

                                                                                                Lê Xuân Bảy

 

 

 

Thông báo Về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19”.

Đăng lúc: 12/08/2021 16:51:17 (GMT+7)

Thông báo Về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19”.

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số:            /TB-BCĐ

“Về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19”.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Khuyến Nông, ngày  12  tháng 8  năm 2021

 

          Kính gửi: -  Các đồng chí là thành viên BCĐ;

-         Các đồng chí trong Tổ giám sát cộng đồng

 

Thực hiện Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19;  Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 xã yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ, cán bộ 9 thôn;  các ban ngành liên quan thực hiện nghiêm các  nội dung sau đây:

1. Thường xuyên cp nht, nm chc tình hình dch bnh Covid – 19 trong nước, trong tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid – 19 theo chỉ đaoh của Trung ương, của Tỉnh, của huyện, của xã. Tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, lây trong khu vực có đông công nhân, người lao động, trong các công sở, trường học, cơ sở y tế, nơi đông người,…

2. Tiếp tục siết chặt công tác giám sát, quản lý công dân trở về địa phương theo tinh thần Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh: tạm dừng tiếp nhận công dân (bao gồm cả công dân Thanh Hóa) từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về tỉnh).

Tăng cường giám sát công dân từ tỉnh ngoài về địa phương, yêu cầu khai báo trung thực để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đúng.

3. Kể từ 12 giờ 00 phút ngày 12/8/2021, tạm dừng bán hàng ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, mang đi lại tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, khuyến khích cung cấp các suất ăn, uống theo địa chỉ của khách hàng.

Hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám tang, đám cưới, sinh nhật (chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình; không tụ tập ăn, uống đông người, nếu tổ chức phải chịu trách nhiệm trước chính quyền và pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh Covid – 19).

4. Khi xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn phải tập trung khai thác, yêu cầu người nhiễm bệnh khai báo trung thực, đầy đủ; truy vết thần tốc F1, F2, mở rộng đến F3; tập trung xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trẩn trương, hiệu quả.

5. Ban Công an xã tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch covid – 19, xử phạt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

6. Ban Văn hóa, Đài truyền thanh xã tăng cường thông tin về công tác phòng chống dịch Covid – 19 và các nội dung trong Công văn này nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong nhân dân và toàn xã hội./.

 

     Nơi nhận:                                                                     TRƯỞNG  BAN CHỈ ĐẠO

-         CB 9 thôn (t/h);                                                           

-          Thành viên BCĐ xã (t/h);

-          Ban Công an xã (t/h);                                                                                                          (Đã ký)

-          Đài TT (t/h;)                                                                           

-          Lưu VT.

                                                                                                Lê Xuân Bảy

 

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)