Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
167
Tuần này:
1160
Tháng này:
1160
Tất cả:
191208

THÔNG BÁO CUẢ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Ngày 05/08/2020 09:10:22

THÔNG BÁO

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số: 14 /TB-BCĐ

“V/v  triển khai Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch (Covid -19) trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

        Khuyến Nông, ngày   4   tháng  8  năm 2020

 

 

Kính gửi: -  Thành viên BCĐ phòng chống dịch covid – 19 và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh;

Công văn số 3270/UBND-YT ngày 4/8/2020 cua4 UBND huyện Triệu Sơn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid – 19 trên địa bàn xã trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông yêu cầu thành viên BCĐ, tổ giám sát thôn và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Khuyến cáo các t chc, cá nhân hn chế đến nơi đông người, hn chế s dng các dch v có nguy cơ lây nhim dch bnh cao khi chưa thc s cn thiết; tự giác thực hiện các  biện pháp phòng chống dịch là bảo vệ mình, gia đình và xã hội; chủ động cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, phục vụ cảnh báo sớm cho người dung khi tiếp xúc với người nhiễm covid – 19.

2. Kể từ ngày 4/8/2020, yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người.

3. Yêu cầu tất cả những người đi đến vùng dịch, nhất là từ  Đà Nẵng, Quảng Ngãi về từ ngày 1/7/2020 phải đến ngay Trạm y tế xã để khai báo  y tế.

4. Tại công sở xã, doanh nghiệp, trạm y tế, trường học, các cơ sở cung cấp dịch vụ, nơi công cộng: các cá nhân phải chấp hành và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, lau rửa các thiết bị, phòng làm việc, phòng họp và nơi tập trung đông người bằng dung dịch sát khuẩn.

5. Tổ giám sát xã, thôn tiếp tục giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương không theo con đường chính thức và người từ vùng dịch về để hướng dẫn cách ly kịp thời.

Yêu cầu các tổ giám sát duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại cơ quan làm việc và tại 9 thôn, nhất là việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, việc tập trung đông người,…

6. Trạm y tế xã làm tốt chức năng thường trực BCĐ xã triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn của Sở y tế, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện nghiêm chế độ trực ban và báo cáo theo quy định.

Yêu cầu thành viên BCĐ, Tổ giám sát xã, thôn và toàn thể nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

 

  Nơi nhận:                                                T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         Như kính gửi;                                                TRƯỞNG BAN

-         Lưu VT.                                                               (đã ký)

 

                                                                              

                                                                          Lê Xuân Bảy

THÔNG BÁO CUẢ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

Đăng lúc: 05/08/2020 09:10:22 (GMT+7)

THÔNG BÁO

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số: 14 /TB-BCĐ

“V/v  triển khai Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch (Covid -19) trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

        Khuyến Nông, ngày   4   tháng  8  năm 2020

 

 

Kính gửi: -  Thành viên BCĐ phòng chống dịch covid – 19 và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh;

Công văn số 3270/UBND-YT ngày 4/8/2020 cua4 UBND huyện Triệu Sơn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid – 19 trên địa bàn xã trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông yêu cầu thành viên BCĐ, tổ giám sát thôn và toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Khuyến cáo các t chc, cá nhân hn chế đến nơi đông người, hn chế s dng các dch v có nguy cơ lây nhim dch bnh cao khi chưa thc s cn thiết; tự giác thực hiện các  biện pháp phòng chống dịch là bảo vệ mình, gia đình và xã hội; chủ động cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông minh, phục vụ cảnh báo sớm cho người dung khi tiếp xúc với người nhiễm covid – 19.

2. Kể từ ngày 4/8/2020, yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người.

3. Yêu cầu tất cả những người đi đến vùng dịch, nhất là từ  Đà Nẵng, Quảng Ngãi về từ ngày 1/7/2020 phải đến ngay Trạm y tế xã để khai báo  y tế.

4. Tại công sở xã, doanh nghiệp, trạm y tế, trường học, các cơ sở cung cấp dịch vụ, nơi công cộng: các cá nhân phải chấp hành và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, lau rửa các thiết bị, phòng làm việc, phòng họp và nơi tập trung đông người bằng dung dịch sát khuẩn.

5. Tổ giám sát xã, thôn tiếp tục giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là người nước ngoài nhập cảnh vào địa phương không theo con đường chính thức và người từ vùng dịch về để hướng dẫn cách ly kịp thời.

Yêu cầu các tổ giám sát duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại cơ quan làm việc và tại 9 thôn, nhất là việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, việc tập trung đông người,…

6. Trạm y tế xã làm tốt chức năng thường trực BCĐ xã triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn theo hướng dẫn của Sở y tế, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn, thực hiện nghiêm chế độ trực ban và báo cáo theo quy định.

Yêu cầu thành viên BCĐ, Tổ giám sát xã, thôn và toàn thể nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

 

  Nơi nhận:                                                T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         Như kính gửi;                                                TRƯỞNG BAN

-         Lưu VT.                                                               (đã ký)

 

                                                                              

                                                                          Lê Xuân Bảy

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)