Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
167
Tuần này:
1150
Tháng này:
1150
Tất cả:
191198

THÔNG BÁO CUẢ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Ngày 08/08/2020 16:43:51

THÔNG BÁO

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số:       /TB-BCĐ

“V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch (Covid -19) trên địa bàn xã trong tình hình mới”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

            Khuyến Nông, ngày  8  tháng 8 năm 2020

 

          Kính gửi:   - Các đồng chí cán bộ, đảng viên

-          Các đồng chí trong BCĐ phòng, chống dịch covid – 19

-         Các tổ giám sát thôn;

-          Và toàn th nhân dân trong xã.

Thực hiện theo thông báo số 128/TB-UBND ngày 2/8/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị BCĐ phòng, chống dịch covid – 19 tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện công văn số 3332/TB-UBND ngày 8/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn và kết luận hội nghị tối ngày 7/8/2020 của chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch covid – 19 huyện Triệu Sơn.

Với tinh thần chỉ đạo yêu cầu các xã rà soát thật kỹ, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, những người đi từ vùng dịch về, thông báo công khai danh sách người từ vùng dịch về trên hệ thống đài truyền thanh của xã, triển khai tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện trong công tác phòng chống dịch;

Truy vết các trường hợp F1, F2 đối với các trường hợp nghi nhiễm, thông báo rộng rãi, thường xuyên, liên tục để nhân dân được biết, tự giác đến trạm y tế khai báo, và cách ly y tế kịp thời.

Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ công tác phòng, chống dịch xã Khuyến Nông yêu cầu thực hiện nghiêm túc 1 số nội dung sau:

1. Các thành viên trong BCĐ xã, tổ giám sát xã theo dõi, giám sát chỉ đạo các thôn thực hiện tốt việc cách ly y tế đối với các công dân đi từ vùng dịch về địa phương.

2. Tổ giám sát thôn thường xuyên nắm bắt  các công dân mới đi từ vùng dịch về, nhắc nhở các công dân đang trong thời gian cách ly tuân thủ nghiêm túc các quy định của việc cách ly và báo cáo hằng ngày các thông tin của thôn về trạm y tế xã, BCĐ xã.

3. Đối với những đối tượng đang thực hiện việc cách ly: tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc cách ly, không được rời khỏi nhà, đi sang nhà hàng xóm, gặp gỡ nhiều người khi đang trong thời gian phải cách ly, tốt nhất nên ở riêng một phòng, ăn uống riêng, đeo khẩu trang liên tục, vứt khẩu trang bẩn vào túi ni lông và buộc chặt miệng.

4. Ban công an xã làm tt công tác qun lý tm trú, tm vng và cư trú trên địa bàn, tiếp tục giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải hành khách từ vùng dịch về có đi quan địa bàn xã để yêu cầu thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo quy định.

- Thực hiện chế độ trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thực hiện các nhiệm vụ mà Trưởng ban chỉ đạo giao.

- Giám sát  và xử phạt hành chính đối với những công dân không đeo khẩu trang đến nơi công cộng, công sở, chợ, ….

5. Đối với nhân dân.

Không hoang mang, dao động trước những thông tin không chính thống, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, không tụ tập đông người, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh, thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng để tránh nguy cơ vi khuẩn xâm nhập.

Kêu gọi toàn thể nhân dân trong xã  tham gia vào việc giám sát cách ly những người từ vùng dịch, thông báo cho xã khi phát hiện  người về từ vùng dịch và người không thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà.

Hạn chế tổ chức sự kiện  đông người không cần thiết, khi tổ chức phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện giãn cách; sự kiện của gia đình hạn chế khách mời, không mời khách tỉnh ngoài.

6. Đề nghị UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã, tăng cường phối hợp với các thôn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

7. Đài truyền thanh xã liên tục đưa tin bài, cập nhật danh sách các đối tượng đang trong thời gian cách ly trên hệ thống đài truyền thanh xã cho  nhân dân trong xã biết và theo dõi.

Yêu cầu các thôn, các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã thực hiện quyết liệt, nghiêm túc những nội dung trên.

 

  Nơi nhận:                                                      T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         CB 9 thôn;                                                              TRƯỞNG BAN

-         Thành viên BCĐ xã;                                                           (Đã ký)                                                    

-          Lưu VT.

 

                                                                             Lê Xuân Bảy

 

 

THÔNG BÁO CUẢ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Đăng lúc: 08/08/2020 16:43:51 (GMT+7)

THÔNG BÁO

 

BAN CHỈ ĐẠO

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 XÃ KHUYẾN NÔNG

Số:       /TB-BCĐ

“V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch (Covid -19) trên địa bàn xã trong tình hình mới”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

            Khuyến Nông, ngày  8  tháng 8 năm 2020

 

          Kính gửi:   - Các đồng chí cán bộ, đảng viên

-          Các đồng chí trong BCĐ phòng, chống dịch covid – 19

-         Các tổ giám sát thôn;

-          Và toàn th nhân dân trong xã.

Thực hiện theo thông báo số 128/TB-UBND ngày 2/8/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị BCĐ phòng, chống dịch covid – 19 tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện công văn số 3332/TB-UBND ngày 8/8/2020 của UBND huyện Triệu Sơn và kết luận hội nghị tối ngày 7/8/2020 của chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phòng chống dịch covid – 19 huyện Triệu Sơn.

Với tinh thần chỉ đạo yêu cầu các xã rà soát thật kỹ, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, những người đi từ vùng dịch về, thông báo công khai danh sách người từ vùng dịch về trên hệ thống đài truyền thanh của xã, triển khai tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện trong công tác phòng chống dịch;

Truy vết các trường hợp F1, F2 đối với các trường hợp nghi nhiễm, thông báo rộng rãi, thường xuyên, liên tục để nhân dân được biết, tự giác đến trạm y tế khai báo, và cách ly y tế kịp thời.

Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ công tác phòng, chống dịch xã Khuyến Nông yêu cầu thực hiện nghiêm túc 1 số nội dung sau:

1. Các thành viên trong BCĐ xã, tổ giám sát xã theo dõi, giám sát chỉ đạo các thôn thực hiện tốt việc cách ly y tế đối với các công dân đi từ vùng dịch về địa phương.

2. Tổ giám sát thôn thường xuyên nắm bắt  các công dân mới đi từ vùng dịch về, nhắc nhở các công dân đang trong thời gian cách ly tuân thủ nghiêm túc các quy định của việc cách ly và báo cáo hằng ngày các thông tin của thôn về trạm y tế xã, BCĐ xã.

3. Đối với những đối tượng đang thực hiện việc cách ly: tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc cách ly, không được rời khỏi nhà, đi sang nhà hàng xóm, gặp gỡ nhiều người khi đang trong thời gian phải cách ly, tốt nhất nên ở riêng một phòng, ăn uống riêng, đeo khẩu trang liên tục, vứt khẩu trang bẩn vào túi ni lông và buộc chặt miệng.

4. Ban công an xã làm tt công tác qun lý tm trú, tm vng và cư trú trên địa bàn, tiếp tục giám sát chặt chẽ các phương tiện vận tải hành khách từ vùng dịch về có đi quan địa bàn xã để yêu cầu thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo quy định.

- Thực hiện chế độ trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thực hiện các nhiệm vụ mà Trưởng ban chỉ đạo giao.

- Giám sát  và xử phạt hành chính đối với những công dân không đeo khẩu trang đến nơi công cộng, công sở, chợ, ….

5. Đối với nhân dân.

Không hoang mang, dao động trước những thông tin không chính thống, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, không tụ tập đông người, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh, thường xuyên lau dọn nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng để tránh nguy cơ vi khuẩn xâm nhập.

Kêu gọi toàn thể nhân dân trong xã  tham gia vào việc giám sát cách ly những người từ vùng dịch, thông báo cho xã khi phát hiện  người về từ vùng dịch và người không thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà.

Hạn chế tổ chức sự kiện  đông người không cần thiết, khi tổ chức phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện giãn cách; sự kiện của gia đình hạn chế khách mời, không mời khách tỉnh ngoài.

6. Đề nghị UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể xã, tăng cường phối hợp với các thôn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

7. Đài truyền thanh xã liên tục đưa tin bài, cập nhật danh sách các đối tượng đang trong thời gian cách ly trên hệ thống đài truyền thanh xã cho  nhân dân trong xã biết và theo dõi.

Yêu cầu các thôn, các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã thực hiện quyết liệt, nghiêm túc những nội dung trên.

 

  Nơi nhận:                                                      T.M BAN CHỈ ĐẠO

-         CB 9 thôn;                                                              TRƯỞNG BAN

-         Thành viên BCĐ xã;                                                           (Đã ký)                                                    

-          Lưu VT.

 

                                                                             Lê Xuân Bảy

 

 

Từ khóa bài viết: