Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Hội nghị triển khai cuộc vận đổng ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông.

Ngày 17/06/2024 08:02:41

Hội nghị triển khai cuộc vận đổng ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông.

 Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc; trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ  hộ nghèo, gia đình còn khó khăn trong xã có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng.
z5528247369940_b91358c565420e3d03f51c9760d9464b.jpg

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn xã Khuyến Nông vẫn còn hàng chục hộ nghèo, đời sống còn khó khăn, cần được hỗ trợ về nhà ở, trong khi điều kiện nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn trong toàn xã.

Sáng ngày 11/06/2024 Đảng ủy xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận đổng ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông.

z5528247307433_8c24522f45bb32db0011276d23e0a9d6.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, BT Đảng bộ khai mạc hội nghị

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông, phấn đấu mọi người dân trên địa bàn xã Khuyến Nông đều có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững; Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện Cuộc vận động với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

z5528247326043_460b22bb8356acdd575a06c2cbfd4230.jpg

 Đồng chí Lê Xuân Bảy, PBT, Chủ tịch UBND xã 
z5528247332764_d60b6f5ffb5708481418ea8b7786afb4.jpg
z5528247294567_25f37d0ef8da7664dc36bf8921c4f860.jpg

z5528247372706_e629e71f89a7fb76b72d9ddec6f60abd.jpg

z5528247378841_36f4d37cc6b0cad1ddf56264a92dc1d0.jpg
z5528247366031_e17958b70e487d2c2354ae279e715edc.jpg

Xã Khuyến Nông cam kết quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Tổng số nhà cần hỗ trợ trong toàn xã là: 4 nhà.

Số tiền hỗ trợ mỗi căn là: 80.000.000 đồng

Số tiền phải vận động là: 320.000.000 đồng

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: 

Đợt 1: Từ tháng 6/2024 đến tháng 10/2024.

Đợt 2: Từ tháng 01/2025 đến tháng 6/2025.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 20/06/2024 đến 30/06/2025;

Thời gian triển khai làm nhà từ tháng 9/2024 đến 30/04/2025.

- Mức vận động đối với hộ gia đình: Tối thiểu 100.000 đồng/hộ/năm (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn).

- Mức vận động đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động:

+Đối với cán bộ công chức, viên chức hưởng lương tối thiểu 1 ngày lương/người/năm (không tính phụ cấp).

+ Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ủng hộ ¼ tháng lương trở lên.

+ Cán bộ không chuyên trách từ xã đến thôn mức vận động tối thiểu 100.000 đồng/người/năm trở lên.

+ Đối với các doanh nghiệp: mức vận động tối thiểu 5.000.000 đồng/1 doanh nghiệp/năm trở lên.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông, trực tiếp đồng chí Nguyễn Văn Trung Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông, qua số tài khoản: 3516899991972, Ngân hàng Agribank.

 Tin & bài: Lê Thị Mai - CCVH

Hội nghị triển khai cuộc vận đổng ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông.

Đăng lúc: 17/06/2024 08:02:41 (GMT+7)

Hội nghị triển khai cuộc vận đổng ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông.

 Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc; trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ  hộ nghèo, gia đình còn khó khăn trong xã có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng.
z5528247369940_b91358c565420e3d03f51c9760d9464b.jpg

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn xã Khuyến Nông vẫn còn hàng chục hộ nghèo, đời sống còn khó khăn, cần được hỗ trợ về nhà ở, trong khi điều kiện nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn trong toàn xã.

Sáng ngày 11/06/2024 Đảng ủy xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận đổng ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông.

z5528247307433_8c24522f45bb32db0011276d23e0a9d6.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, BT Đảng bộ khai mạc hội nghị

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Khuyến Nông, phấn đấu mọi người dân trên địa bàn xã Khuyến Nông đều có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững; Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện Cuộc vận động với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

z5528247326043_460b22bb8356acdd575a06c2cbfd4230.jpg

 Đồng chí Lê Xuân Bảy, PBT, Chủ tịch UBND xã 
z5528247332764_d60b6f5ffb5708481418ea8b7786afb4.jpg
z5528247294567_25f37d0ef8da7664dc36bf8921c4f860.jpg

z5528247372706_e629e71f89a7fb76b72d9ddec6f60abd.jpg

z5528247378841_36f4d37cc6b0cad1ddf56264a92dc1d0.jpg
z5528247366031_e17958b70e487d2c2354ae279e715edc.jpg

Xã Khuyến Nông cam kết quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Tổng số nhà cần hỗ trợ trong toàn xã là: 4 nhà.

Số tiền hỗ trợ mỗi căn là: 80.000.000 đồng

Số tiền phải vận động là: 320.000.000 đồng

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: 

Đợt 1: Từ tháng 6/2024 đến tháng 10/2024.

Đợt 2: Từ tháng 01/2025 đến tháng 6/2025.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 20/06/2024 đến 30/06/2025;

Thời gian triển khai làm nhà từ tháng 9/2024 đến 30/04/2025.

- Mức vận động đối với hộ gia đình: Tối thiểu 100.000 đồng/hộ/năm (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn).

- Mức vận động đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động:

+Đối với cán bộ công chức, viên chức hưởng lương tối thiểu 1 ngày lương/người/năm (không tính phụ cấp).

+ Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ủng hộ ¼ tháng lương trở lên.

+ Cán bộ không chuyên trách từ xã đến thôn mức vận động tối thiểu 100.000 đồng/người/năm trở lên.

+ Đối với các doanh nghiệp: mức vận động tối thiểu 5.000.000 đồng/1 doanh nghiệp/năm trở lên.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông, trực tiếp đồng chí Nguyễn Văn Trung Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Khuyến Nông, qua số tài khoản: 3516899991972, Ngân hàng Agribank.

 Tin & bài: Lê Thị Mai - CCVH

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)