Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
140
Hôm qua:
276
Tuần này:
1544
Tháng này:
1115
Tất cả:
132714

Tin sáp nhập thôn

Ngày 14/09/2018 16:32:24

Thực hiện quyết định số: 3110/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 17/8/2018. Kế hoạch số: 2078/KH-UBND của UBND huyện triệu sơn ngày 28/8/2018 về việc đổi tên, sáp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/8/2018 của xã Khuyến Nông về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Khuyến Nông.

 

Xã Khuyến Nông triển khai kế hoạch sáp nhập từ 13 thôn xuống còn 9 thôn. Trong đó, sáp nhập 4 thôn: xóm 1 và xóm 2 thành thôn Quần Thanh 1, xóm 4 và xóm 13 thành thôn Niệm Thôn 2, xóm 5 và xóm 6 thành thôn Quần Trúc, xóm 9 và xóm 10 thành thôn Tường Thôn; đổi tên 5 thôn: xóm 3 thành thôn Quần Thanh 2, xóm 7 thành thôn thôn Doãn Thái, xóm 8 thành thôn Niệm Trung, xóm 11 thành thôn Hoàng Giang, xóm 12 thành thôn Niệm Thôn 1.  Theo kế hoạch xã chỉ đạo các thôn thực hiện xong trước ngày 20/9/2018.

Nhằm tạo sự đồng thuận từ nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị trong xã về tổ chức quán triệt nội dung Đề án “Sáp nhập, thành lập thôn, đổi tên thôn”. Song song với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, thành lập thôn, đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài những nguyên tắc, tiêu chí theo quy định, việc sáp nhập, thành lập thôn. Xã Khuyến Nông còn dựa trên sự tương đồng về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, vị trí địa lý.

Cho đến chiều ngày 14/9/2018, các thôn trên địa bàn xã Khuyến Nông đã làm xong lễ công bố quyết định đổi tên thôn, sáp nhập thôn mới và đổi tên chi bộ đảng.

Sau khi sáp nhập thôn xã Khuyến Nông có 9 thôn. Có thể nói sáp nhập thôn là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, thôn. Xã đang tập trung, chủ động, quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đạt được kết quả theo kế hoạch đã đề ra trong tháng 9 năm 2018.
Một số hình ảnh tại buổi lễ sáp nhập thôn và đổi tên thôn:

bác vân.jpg

x1.jpg

dân x1.jpg

Một số hình ảnh tại thôn Quần Thanh 1
x4.jpg
x4 1.jpg

trao qđ 4.jpgx4 3.jpgx46.jpgx444.jpg
Một số hình ảnh tại thôn Niệm Thôn 2
ảnh x5.jpg

x5.jpg
Một số hình ảnh tại thôn Quần Trúc 

Người đưa tin: Lê Thị Mai

Tin sáp nhập thôn

Đăng lúc: 14/09/2018 16:32:24 (GMT+7)

Thực hiện quyết định số: 3110/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá ngày 17/8/2018. Kế hoạch số: 2078/KH-UBND của UBND huyện triệu sơn ngày 28/8/2018 về việc đổi tên, sáp nhập thôn tổ dân phố trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/8/2018 của xã Khuyến Nông về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn trên địa bàn xã Khuyến Nông.

 

Xã Khuyến Nông triển khai kế hoạch sáp nhập từ 13 thôn xuống còn 9 thôn. Trong đó, sáp nhập 4 thôn: xóm 1 và xóm 2 thành thôn Quần Thanh 1, xóm 4 và xóm 13 thành thôn Niệm Thôn 2, xóm 5 và xóm 6 thành thôn Quần Trúc, xóm 9 và xóm 10 thành thôn Tường Thôn; đổi tên 5 thôn: xóm 3 thành thôn Quần Thanh 2, xóm 7 thành thôn thôn Doãn Thái, xóm 8 thành thôn Niệm Trung, xóm 11 thành thôn Hoàng Giang, xóm 12 thành thôn Niệm Thôn 1.  Theo kế hoạch xã chỉ đạo các thôn thực hiện xong trước ngày 20/9/2018.

Nhằm tạo sự đồng thuận từ nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị trong xã về tổ chức quán triệt nội dung Đề án “Sáp nhập, thành lập thôn, đổi tên thôn”. Song song với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, thành lập thôn, đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài những nguyên tắc, tiêu chí theo quy định, việc sáp nhập, thành lập thôn. Xã Khuyến Nông còn dựa trên sự tương đồng về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, vị trí địa lý.

Cho đến chiều ngày 14/9/2018, các thôn trên địa bàn xã Khuyến Nông đã làm xong lễ công bố quyết định đổi tên thôn, sáp nhập thôn mới và đổi tên chi bộ đảng.

Sau khi sáp nhập thôn xã Khuyến Nông có 9 thôn. Có thể nói sáp nhập thôn là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, thôn. Xã đang tập trung, chủ động, quyết liệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đạt được kết quả theo kế hoạch đã đề ra trong tháng 9 năm 2018.
Một số hình ảnh tại buổi lễ sáp nhập thôn và đổi tên thôn:

bác vân.jpg

x1.jpg

dân x1.jpg

Một số hình ảnh tại thôn Quần Thanh 1
x4.jpg
x4 1.jpg

trao qđ 4.jpgx4 3.jpgx46.jpgx444.jpg
Một số hình ảnh tại thôn Niệm Thôn 2
ảnh x5.jpg

x5.jpg
Một số hình ảnh tại thôn Quần Trúc 

Người đưa tin: Lê Thị Mai

Từ khóa bài viết: