Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai phương án thu vụ 5 năm 2019.

Ngày 12/07/2019 17:28:10

Xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai phương án thu vụ 5 năm 2019.

 Vào hồi 13h30 phút ngày 12/7/2019 tại hội trường UBND xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai phương án thu vụ 5 năm 2019, lồng ghép triển khai kế hoạch sửa đổi, bổ sung hương ước thôn văn hóa theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018, triển khai kế hoạch trưng cầu ý kiến của nhân dân về biểu tượng tỉnh Thanh Hóa; Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho Thanh thiếu niên hè 2019.

Chủ tọa hội nghị ông: Lê Xuân Bảy  - Chủ tịch UBND xã.

Thư ký: Bà Nguyễn Hồng Vân – Công chức văn phòng thống kê.

Bà Nguyễn Hồng Vân – Công chức văn phòng thống kê thong qua quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND xã Khuyến Nông về việc kiện toàn BCĐ công tác thu vụ 5/2019.

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo  công tác thu vụ 5/2019.

Thông báo số 13/TB-UBND, ngày 9/7/2019 của UBND xã Khuyến Nông về  việc thu hồi sản phẩm vụ 5/2019.

Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giá thóc thu vụ 5/2019 là 6.300 đồng/1 kg.

Ông Lê Ngọc Dương – Công chức kế toán kế hoạch thông qua phương án thu vụ 5/2019.

Bà Lê Thị Mai – Công chức Văn hóa xã hội triển khai kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 12/7/2019 của UBND xã về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước thôn văn hóa; Kế hoạch trưng cầu ý kiến nhân dân về biểu tượng tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Trọng Lực thong qua kế hoạch tổ chức hoạt động Thanh thiếu niên hè 2019.

Sauk hi nghe các đồng chí cán bộ chuyên môn triển khai các kế hoạch, hội nghị tổ chức thảo luận, bàn bạc các vấn đề xoay quanh các nội dung đã triển khai.

Hầu hết các đồng chí có mặt trong hội nghị thống nhất cao với các nội dung các đồng chí chuyên môn triển khai.

Sau đó  đồng chí Lê Vinh Nhưng – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo:

- Các thôn tiếp tục rà soát lại danh sách các hộ thuộc diện thu, miễn các khoản thu để đảm bảo công bằng.

- Sau hội nghị này các chi bộ tổ chức họp chi bộ, mặt trận, họp triển khai nội dung công tác thu tại thôn.

- Các thôn xem xét đối chiếu hương ước cũ với những quy định mới hiện nay để sửa đổi, bổ sung vào hương ước mới cho phù hợp, hương ước ngắn gọn, rõ rang và dễ hiểu nhưng không được sai quy định.

- Cấp ủy đảng, chính quyền chung tay phối hợp để tổ chức hoạt động hè cho Thanh thiếu niên hè 2019 cùng đoàn thanh  niên.

- Các đồng chí Đảng ủy chỉ đạo các thôn sau khi nhận tài liệu, thực hiện tiếp xúc cử tri tại thôn mình phụ trách, các đồng chí đảng ủy chỉ đạo, đại biểu HĐND, Ban cán bộ thôn cùng phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đạt kết quả cao.

- Hiện tại các tiêu chí xây dựng NTM còn lại là: cửa hàng thương mại  và cơ sở vật chất văn hóa (các nhà văn hóa thôn). Yêu cầu các thôn nhanh chóng triển khai các công việc chỉnh trang sửa sang, nâng cấp các nhà văn hóa thôn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Xuân Bảy – Chủ tịch UBND xã kết luận:

- Các thôn tập trung cao độ cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, trong đó có việc nâng cấp, chỉnh trang  các nhà văn hóa.

- Phát động nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Lê Sỹ Cảnh – Đảng ủy chỉ đạo và bí thư chi bộ triển khai công tác thu tại Thôn Hoàng  Giang.

Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành mọi khoản đóng góp đúng thời gian quy định của địa phương.

Hội nghị kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

:20190712_152355.jpg

 

20190712_151623.jpg

 

20190712_143203(0).jpg

 

20190712_151951.jpg

 20190712_144307.jpg


20190712_152333.jpg

received_1140862242760031.jpeg

20190712_143049.jpg

Người đưa tin: Lê Thị Mai – Công chức văn hóa

 

 

Xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai phương án thu vụ 5 năm 2019.

Đăng lúc: 12/07/2019 17:28:10 (GMT+7)

Xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai phương án thu vụ 5 năm 2019.

 Vào hồi 13h30 phút ngày 12/7/2019 tại hội trường UBND xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai phương án thu vụ 5 năm 2019, lồng ghép triển khai kế hoạch sửa đổi, bổ sung hương ước thôn văn hóa theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018, triển khai kế hoạch trưng cầu ý kiến của nhân dân về biểu tượng tỉnh Thanh Hóa; Triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho Thanh thiếu niên hè 2019.

Chủ tọa hội nghị ông: Lê Xuân Bảy  - Chủ tịch UBND xã.

Thư ký: Bà Nguyễn Hồng Vân – Công chức văn phòng thống kê.

Bà Nguyễn Hồng Vân – Công chức văn phòng thống kê thong qua quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND xã Khuyến Nông về việc kiện toàn BCĐ công tác thu vụ 5/2019.

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo  công tác thu vụ 5/2019.

Thông báo số 13/TB-UBND, ngày 9/7/2019 của UBND xã Khuyến Nông về  việc thu hồi sản phẩm vụ 5/2019.

Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh về việc quy giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Giá thóc thu vụ 5/2019 là 6.300 đồng/1 kg.

Ông Lê Ngọc Dương – Công chức kế toán kế hoạch thông qua phương án thu vụ 5/2019.

Bà Lê Thị Mai – Công chức Văn hóa xã hội triển khai kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 12/7/2019 của UBND xã về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước thôn văn hóa; Kế hoạch trưng cầu ý kiến nhân dân về biểu tượng tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Trọng Lực thong qua kế hoạch tổ chức hoạt động Thanh thiếu niên hè 2019.

Sauk hi nghe các đồng chí cán bộ chuyên môn triển khai các kế hoạch, hội nghị tổ chức thảo luận, bàn bạc các vấn đề xoay quanh các nội dung đã triển khai.

Hầu hết các đồng chí có mặt trong hội nghị thống nhất cao với các nội dung các đồng chí chuyên môn triển khai.

Sau đó  đồng chí Lê Vinh Nhưng – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo:

- Các thôn tiếp tục rà soát lại danh sách các hộ thuộc diện thu, miễn các khoản thu để đảm bảo công bằng.

- Sau hội nghị này các chi bộ tổ chức họp chi bộ, mặt trận, họp triển khai nội dung công tác thu tại thôn.

- Các thôn xem xét đối chiếu hương ước cũ với những quy định mới hiện nay để sửa đổi, bổ sung vào hương ước mới cho phù hợp, hương ước ngắn gọn, rõ rang và dễ hiểu nhưng không được sai quy định.

- Cấp ủy đảng, chính quyền chung tay phối hợp để tổ chức hoạt động hè cho Thanh thiếu niên hè 2019 cùng đoàn thanh  niên.

- Các đồng chí Đảng ủy chỉ đạo các thôn sau khi nhận tài liệu, thực hiện tiếp xúc cử tri tại thôn mình phụ trách, các đồng chí đảng ủy chỉ đạo, đại biểu HĐND, Ban cán bộ thôn cùng phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đạt kết quả cao.

- Hiện tại các tiêu chí xây dựng NTM còn lại là: cửa hàng thương mại  và cơ sở vật chất văn hóa (các nhà văn hóa thôn). Yêu cầu các thôn nhanh chóng triển khai các công việc chỉnh trang sửa sang, nâng cấp các nhà văn hóa thôn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Xuân Bảy – Chủ tịch UBND xã kết luận:

- Các thôn tập trung cao độ cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, trong đó có việc nâng cấp, chỉnh trang  các nhà văn hóa.

- Phát động nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Lê Sỹ Cảnh – Đảng ủy chỉ đạo và bí thư chi bộ triển khai công tác thu tại Thôn Hoàng  Giang.

Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thành mọi khoản đóng góp đúng thời gian quy định của địa phương.

Hội nghị kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

:20190712_152355.jpg

 

20190712_151623.jpg

 

20190712_143203(0).jpg

 

20190712_151951.jpg

 20190712_144307.jpg


20190712_152333.jpg

received_1140862242760031.jpeg

20190712_143049.jpg

Người đưa tin: Lê Thị Mai – Công chức văn hóa