Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

THÔNG BÁO ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 7

Ngày 14/10/2020 16:00:19

THÔNG BÁO ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 7

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  20 /TB-UBND                                                          Khuyến Nông, ngày  14  tháng  10   năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc ứng phó với cơn bão số 7

 

Kính gửi:  - Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

                - BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên Quốc gia là NANGKA. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mooic giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và thực hiện  nghiêm Công điện khẩn số 08 ngày 12/10/2020 của  Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá; Công điện số 11 ngày 13/10/2020 của UBND huyện Triệu Sơn.

       Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông yêu cầu các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn xã, BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã khẩn trưởng triển khai thực hiện tốt công việc sau:

1.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

2. Các thôn chủ động kiểm tra các hộ dân có nhà cửa tạm bợ, hư hỏng nặng đến các nhà liền kề để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là các gia đình có các ông bà già cả, neo người, các hộ gia đình chính sách.

3. Tăng cường các biện pháp tiêu úng, chủ động các phương án tiêu thoát lũ, nhất là các khu dân cư, để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão.

4. Kiểm tra, rà soát, sẵn sang triển khai phương án bảo vệ sản xuất, chống ngập úng. Chủ động thực hiện khơi thông dòng chảy, các cống tiêu khi có mưa lớn để bảo vệ diện tích hoa màu và cây trồng vụ đông.

5. Kiểm tra cụ thể phương án “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng tích trữ lương thưc, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn để phòng trường hợp mưa lũ gây ra chia cắt dài ngày.

6. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tiên và tìm kiếm cứu nạn xã và các đồng chí đảng ủy chỉ đạo chủ động xuống các thôn được phân công phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng tránh, ứng phó.

7. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Ban chỉ đạo sản xuất, Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an xã và các đơn vị phân công trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về thường trực BCĐ xã.

Tiếp thông báo này yêu cầu các thành viên BCĐ, các ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện.

 

  Nơi nhận:                                                                                          T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- Như trên;                                                                                CHỦ TỊCH

- TVĐU, TT.HĐND, UBND xã (B/c);

- Các thành viên BCH PCTT và TKCH xã;                               (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                

 

                                                                                                 Lê Xuân Bảy

                                                                              

 

 

 

THÔNG BÁO ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 7

Đăng lúc: 14/10/2020 16:00:19 (GMT+7)

THÔNG BÁO ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 7

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  20 /TB-UBND                                                          Khuyến Nông, ngày  14  tháng  10   năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc ứng phó với cơn bão số 7

 

Kính gửi:  - Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

                - BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 7 trong năm 2020 và có tên Quốc gia là NANGKA. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mooic giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão và thực hiện  nghiêm Công điện khẩn số 08 ngày 12/10/2020 của  Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hoá; Công điện số 11 ngày 13/10/2020 của UBND huyện Triệu Sơn.

       Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông yêu cầu các thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn xã, BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã khẩn trưởng triển khai thực hiện tốt công việc sau:

1.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

2. Các thôn chủ động kiểm tra các hộ dân có nhà cửa tạm bợ, hư hỏng nặng đến các nhà liền kề để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là các gia đình có các ông bà già cả, neo người, các hộ gia đình chính sách.

3. Tăng cường các biện pháp tiêu úng, chủ động các phương án tiêu thoát lũ, nhất là các khu dân cư, để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão.

4. Kiểm tra, rà soát, sẵn sang triển khai phương án bảo vệ sản xuất, chống ngập úng. Chủ động thực hiện khơi thông dòng chảy, các cống tiêu khi có mưa lớn để bảo vệ diện tích hoa màu và cây trồng vụ đông.

5. Kiểm tra cụ thể phương án “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng tích trữ lương thưc, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn để phòng trường hợp mưa lũ gây ra chia cắt dài ngày.

6. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tiên và tìm kiếm cứu nạn xã và các đồng chí đảng ủy chỉ đạo chủ động xuống các thôn được phân công phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng tránh, ứng phó.

7. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Ban chỉ đạo sản xuất, Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an xã và các đơn vị phân công trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về thường trực BCĐ xã.

Tiếp thông báo này yêu cầu các thành viên BCĐ, các ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện.

 

  Nơi nhận:                                                                                          T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- Như trên;                                                                                CHỦ TỊCH

- TVĐU, TT.HĐND, UBND xã (B/c);

- Các thành viên BCH PCTT và TKCH xã;                               (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                

 

                                                                                                 Lê Xuân Bảy