Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
147
Hôm qua:
144
Tuần này:
598
Tháng này:
779
Tất cả:
224440

THÔNG BÁO Về việc treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Ngày 28/04/2021 08:39:44

THÔNG BÁO Về việc treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

 ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ KHUYẾN NÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 

                        Khuyến Nông, ngày 28  tháng 04  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

 

Kính thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5, Uỷ ban nhân dân xã Khuyến Nông thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Treo cờ Tổ Quốc tại các khu vực công sở: Nhà văn hóa thôn, các cơ quan, trường học, Di tích lịch sử - văn hóa Đền Quần Thanh.

2. Các hộ gia đình đồng loạt treo cờ Tổ quốc.

Thời gian treo cờ từ ngày 29/04/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

Nhận được thông báo này đề nghị các Ban cán bộ thôn, các tập thể và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.

  

 Nơi nhận:                                                              T/M UBND XÃ

 - Đài TT xã (T/b) ;                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

 - CB 9 thôn (t/h)

 - 3 nhà trường, trạm y tế (t/h) ;                                                                                   (Đã ký)

 - Lưu VP.UBND xã

 

                                                 

                                                                              Nguyễn Đình Định

THÔNG BÁO Về việc treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Đăng lúc: 28/04/2021 08:39:44 (GMT+7)

THÔNG BÁO Về việc treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

 ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ KHUYẾN NÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 

                        Khuyến Nông, ngày 28  tháng 04  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc treo Cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

 

Kính thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng  hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế lao động 01/5, Uỷ ban nhân dân xã Khuyến Nông thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Treo cờ Tổ Quốc tại các khu vực công sở: Nhà văn hóa thôn, các cơ quan, trường học, Di tích lịch sử - văn hóa Đền Quần Thanh.

2. Các hộ gia đình đồng loạt treo cờ Tổ quốc.

Thời gian treo cờ từ ngày 29/04/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

Nhận được thông báo này đề nghị các Ban cán bộ thôn, các tập thể và nhân dân trong xã nghiêm túc thực hiện.

  

 Nơi nhận:                                                              T/M UBND XÃ

 - Đài TT xã (T/b) ;                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

 - CB 9 thôn (t/h)

 - 3 nhà trường, trạm y tế (t/h) ;                                                                                   (Đã ký)

 - Lưu VP.UBND xã

 

                                                 

                                                                              Nguyễn Đình Định

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)