Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Sáng ngày 31/8/2022 UBND xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022 và phương án sản xuất vụ đông năm 2022.

Ngày 31/08/2022 11:50:54

Chủ tọa hội nghị đồng chí: Nguyễn Đình Định – Phó Chủ tịch UBND xã. Các thành phần về dự: BTV Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí cán bộ công chức, bí thư, thôn trưởng 9 thôn.

 Đồng chí Nguyễn Đình Định – Phó chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Đồng chí Đào Thị Mai – CCĐCNN triển khai  kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022  , phương án sản xuất vụ đông năm 2022.

Một số Kết quả tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022

- Đàn chó tiêm được 1044/1130, đạt 92,38% chỉ tiêu giao.

- Đàn trâu, bò:

+ Vác xin lở mồm long móng tiêm được 179/225, đạt 79,55%.

+ Vác xin tụ huyết trùng trâu bò tiêm được  187/225, đạt 83,11%.

+ VÁc xin Viêm da nổi cục trâu bò tiêm được 189/200, đạt 94,5%

- Đàn lợn:

+ Vác xin dịch tả lợn tiêm được 221/300 con, đạt 73,66%.

+ Vác xin tụ dấu lợn tiêm được 221/300 con, đạt 73,66%.

+ Vác xin LMLM, vác xin Dịch tả lợn cổ điển và vác xin kép tụ huyết trùng phó thương hàn chưa thực hiện tiêm.

- Đàn gia cầm:

Vác xin Cúm H5N1 đã tiêm 1718/7000 con, đạt 24,54%.

Đối với đợt 2 năm 2022 xã Khuyến Nông được giao chỉ tiêu:

TT

Thôn

Chỉ tiêu giao

Đàn chó

Đàn trâu, bò

Đàn lợn

Đàn gia cầm

1

Niệm Thôn1

139

26

17

1000

2

Niệm Thôn2

138

34

18

1800

3

Quần Thanh1

170

25

42

1500

4

Quần Thanh 2

137

25

37

1000

5

Doãn Thái

121

5

7

800

6

Quần Trúc

170

19

23

1500

7

Niệm Trung

160

25

7

1200

8

Tường Thôn

172

28

37

1500

9

Hoàng Giang

66

32

26

800

Tổng

1273

219

214

11.100

 

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các kế hoạch của UBND xã.

Đồng chí Nguyến Hữu Hướng đánh giá, ghi nhận kết quả đạt được trong đợt 1 năm 2022, phát biểu, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể:

1.Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thông loa truyền thanh xã, thôn xóm và trực tiếp đến nhân dân để nhân dân nắm bắt được chủ trương, đường lối, kế hoạch, mục đích, tầm quan trọng của công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

2. Đối với thôn phải huy động hết lực lượng, thành viên trong Ban Công tác mặt trận tham gia trong việc tuyên truyền và thực hiện công tác tiêm phòng.

3. Yêu cầu các thôn phải thống kê, đầy đủ, chính xác số lượng bầy đàn của các hộ trong thôn.

4. Đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ.

5. MTTQ, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022

6. Đối với những hộ chống đối: yêu cầu cán bộ chuyên môn lập danh sách, sẽ không hỗ trợ khi có dịch xảy ra đối với các hộ này và kiên quyết xử lý theo quy định của Luật Thú y.

Đồng chí Nguyễn Đình Định, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư và kết luận hội nghị.
Một số hình ảnh tại hội nghị: 

bba7fe10fc8639d86097.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Định - Phó Chủ tịch UBND xã
ac952f0e2d98e8c6b189.jpg
Đồng chí Đào Thị Mai - CCĐCNN triển khai kế hoạch
925692fd906b55350c7a.jpg
2b0020a22234e76abe25.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BT Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ
e2f2e26ee0f825a67ce9.jpg
1ebef119f38f36d16f9e.jpg
Các Đại biểu về dự hội nghị


Tin và ảnh: Lê Mai - CCVH

Sáng ngày 31/8/2022 UBND xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022 và phương án sản xuất vụ đông năm 2022.

Đăng lúc: 31/08/2022 11:50:54 (GMT+7)

Chủ tọa hội nghị đồng chí: Nguyễn Đình Định – Phó Chủ tịch UBND xã. Các thành phần về dự: BTV Đảng ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí cán bộ công chức, bí thư, thôn trưởng 9 thôn.

 Đồng chí Nguyễn Đình Định – Phó chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Đồng chí Đào Thị Mai – CCĐCNN triển khai  kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022  , phương án sản xuất vụ đông năm 2022.

Một số Kết quả tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022

- Đàn chó tiêm được 1044/1130, đạt 92,38% chỉ tiêu giao.

- Đàn trâu, bò:

+ Vác xin lở mồm long móng tiêm được 179/225, đạt 79,55%.

+ Vác xin tụ huyết trùng trâu bò tiêm được  187/225, đạt 83,11%.

+ VÁc xin Viêm da nổi cục trâu bò tiêm được 189/200, đạt 94,5%

- Đàn lợn:

+ Vác xin dịch tả lợn tiêm được 221/300 con, đạt 73,66%.

+ Vác xin tụ dấu lợn tiêm được 221/300 con, đạt 73,66%.

+ Vác xin LMLM, vác xin Dịch tả lợn cổ điển và vác xin kép tụ huyết trùng phó thương hàn chưa thực hiện tiêm.

- Đàn gia cầm:

Vác xin Cúm H5N1 đã tiêm 1718/7000 con, đạt 24,54%.

Đối với đợt 2 năm 2022 xã Khuyến Nông được giao chỉ tiêu:

TT

Thôn

Chỉ tiêu giao

Đàn chó

Đàn trâu, bò

Đàn lợn

Đàn gia cầm

1

Niệm Thôn1

139

26

17

1000

2

Niệm Thôn2

138

34

18

1800

3

Quần Thanh1

170

25

42

1500

4

Quần Thanh 2

137

25

37

1000

5

Doãn Thái

121

5

7

800

6

Quần Trúc

170

19

23

1500

7

Niệm Trung

160

25

7

1200

8

Tường Thôn

172

28

37

1500

9

Hoàng Giang

66

32

26

800

Tổng

1273

219

214

11.100

 

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các kế hoạch của UBND xã.

Đồng chí Nguyến Hữu Hướng đánh giá, ghi nhận kết quả đạt được trong đợt 1 năm 2022, phát biểu, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể:

1.Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thông loa truyền thanh xã, thôn xóm và trực tiếp đến nhân dân để nhân dân nắm bắt được chủ trương, đường lối, kế hoạch, mục đích, tầm quan trọng của công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

2. Đối với thôn phải huy động hết lực lượng, thành viên trong Ban Công tác mặt trận tham gia trong việc tuyên truyền và thực hiện công tác tiêm phòng.

3. Yêu cầu các thôn phải thống kê, đầy đủ, chính xác số lượng bầy đàn của các hộ trong thôn.

4. Đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ.

5. MTTQ, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022

6. Đối với những hộ chống đối: yêu cầu cán bộ chuyên môn lập danh sách, sẽ không hỗ trợ khi có dịch xảy ra đối với các hộ này và kiên quyết xử lý theo quy định của Luật Thú y.

Đồng chí Nguyễn Đình Định, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư và kết luận hội nghị.
Một số hình ảnh tại hội nghị: 

bba7fe10fc8639d86097.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Định - Phó Chủ tịch UBND xã
ac952f0e2d98e8c6b189.jpg
Đồng chí Đào Thị Mai - CCĐCNN triển khai kế hoạch
925692fd906b55350c7a.jpg
2b0020a22234e76abe25.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng - BT Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ
e2f2e26ee0f825a67ce9.jpg
1ebef119f38f36d16f9e.jpg
Các Đại biểu về dự hội nghị


Tin và ảnh: Lê Mai - CCVH

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)