Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 16/06/2022 14:48:47

Chiều ngày 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trực tuyến hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

 
IMG_2599[1].JPG
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Triệu Sơn
 
           Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
    Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, có đồng chí Bùi Huy Dũng, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện; các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 cấp huyện.
Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn có các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.
   Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022 UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06 còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án còn chưa đầy đủ, vẫn xem việc thực hiện Đề án là của lực lượng Công an. Việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên, cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện... Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 tại đơn vị mình, nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để việc thực hiện Đề án 06 được tốt hơn.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.
Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác đã chỉ ra, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Đề án; tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án, những tiện tích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
                                                   Lê Anh

Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 6 tháng đầu năm 2022

Đăng lúc: 16/06/2022 14:48:47 (GMT+7)

Chiều ngày 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trực tuyến hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về đánh giá thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

 
IMG_2599[1].JPG
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Triệu Sơn
 
           Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
    Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Triệu Sơn, có đồng chí Bùi Huy Dũng, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện; các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 cấp huyện.
Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn có các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.
   Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022 UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06 còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án còn chưa đầy đủ, vẫn xem việc thực hiện Đề án là của lực lượng Công an. Việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên, cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện... Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 tại đơn vị mình, nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để việc thực hiện Đề án 06 được tốt hơn.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.
Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác đã chỉ ra, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Đề án; tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án, những tiện tích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
                                                   Lê Anh
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)