Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội

Ngày 14/09/2022 17:28:26

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy. Sáng ngày 14/9/2022 tại trung tâm hội nghị của xã. Đảng bộ xã Khuyến Nông đã triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Về dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã; đồng chí Hồ Sỹ Liên, Phó bí thư trực đảng; đồng chí Lê Xuân Bảy, Phó bí thư đảng ủy,Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng, chính quyền xã qua các thời kỳ, trưởng, phó các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.

Sau phát biểu khai mạc của Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã; đồng chí Lê Xuân Bảy, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã  đã triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

        Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển. Để các đại biểu hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng chí đã truyền đạt và đề cập đến nội dung chủ yếu gồm: Vì sao Bộ Chính trị phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 12; làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đề ra.

      Lượng công an cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết; phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt.

         Chi bộ công an xã phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

         Tăng cường quan hệ gắn bó với các ngành, các cấp,  tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công an phải là lực lượng nòng cốt, thực sự là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ nhân dân, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, Cần phải chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phải quán triệt tinh thần thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, làm niềm vui và lẽ sống của mình. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ  phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và phải có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia giỏi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu theo 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân luôn giữ mình  thật trong sạch, thật vững vàng phục vụ Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã triển khai Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

 Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã khẳng định đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn là cuộc cách mạng trên địa bàn huyện nhằm chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và nhu cầu đi lại giao thương của người dân.         
      Trong những năm qua công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực; cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự đóng góp của người dân, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành nhiều chủ trương để hỗ trợ, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay hệ thống đường giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành công huyện nông thôn mới.
         Tuy nhiên, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chiều rộng mặt đường chưa đảm bảo còn trên 1.000 km chiều dài các tuyến đường cần phải mở rộng; chất lượng các tuyến đường, nhất là đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được xây dựng đã lâu, đường không có rãnh thoát nước, có nơi nền đường đã sụt lún, mặt đường đã xuống cấp, chiều rộng mặt đường hẹp đi lại khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông một số địa phương chưa chủ động, chưa huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, chưa động viên, khuyến khích được người dân tình nguyện hiến đất, hiệu quả chưa cao. Dự báo trong những năm tới hệ thống giao thông nông thôn sẽ không đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân trong điều kiện huyện nhà đang phát triển đi lên.       
      Với quan điểm vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện Triệu Sơn trở thành đô thị trong tương lai. Mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa Khát vọng phát triển đi lên; phấn đấu đến năm 2024 đạt huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Toàn huyện phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường huyện đạt 100% chiều dài cần phải mở rộng; đường xã, đường thôn và đường ngõ xóm đạt 60% trở lên chiều dài cần mở rộng.

Đồng chí Lê Xuân Bảy, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Triển khai Kế hoạch hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khuyến Nông.    
         Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị của các bộ phận cho việc triển khai Nghị quyết; việc ban hành Nghị quyết đúng thời điểm, thể hiện tinh thần quyết tâm, khí thế trong toàn dân thực hiện cuộc cách mạng hiến đất để mở rộng đường giao thông. Trên cơ sở kế hoạch, văn bản hướng dẫn của huyện, các chi bộ phải xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể từng năm để tổ chức thực hiện; tuyên truyền vận động để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; mục tiêu cao nhất đó là người dân hưởng lợi từ các nội dung của Nghị quyết ban hành. Xã sẽ tiếp tục lồng ghép các phong trào thi đua để xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.   
          Đồng chí Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tin tưởng bằng cách làm phù hợp và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện từ xã đến thôn, Nghị quyết sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ, người dân đồng tình ủng hộ và tổ chức thành công; quan điểm tổ chức thực hiện là làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo đạt chuẩn.  
          Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, các chi bộ cần xác định rõ trách nhiệm để triển khai thực hiện, trong đó các chi bộ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hàng năm; tuyên truyền vận động để cán bộ Đảng viên phải gương mẫu trách nhiệm thực hiện và làm trước; Ban chỉ đạo phải thường xuyên giao ban, phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách từng địa bàn, từng việc; trong tất cả các cuộc họp chi bộ hàng tháng phải có nội dung của Nghị quyết; từng đơn vị, đoàn thể phải xây kế hoạch để thực hiện và tham mưu cho BTV Đảng ủy có kết luận để tạo phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết. UBND xã, các chi bộ xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ hỗ trợ người dân khi thực hiện các thủ tục hiến đất. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, sơ kết hàng năm; qua kết quả thực hiện Nghị quyết sẽ đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, đoàn thể, người phụ trách các đơn vị đơn vị.

Phát huy truyền thống của mỗi người, mỗi gia đình, của quê hương Khuyến Nông. Đảng ủy- HĐND- UBND - MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân, con em quê hương Khuyến Nông đang lao động, học tập ở mọi miền đất nước, ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét về mọi mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Quyết tâm phấn đấu sớm đưa xã Khuyến Nông trở thành xã Nông thôn mới nâng cao - kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình/.
Một số hình ảnh:

3678dc4dd9511d0f4440 (1).jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, BTĐB, Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị
affaebd9eec52a9b73d4.jpg

e86eed5ee8422c1c7553.jpg
e86eed5ee8422c1c7553.jpg

c3287601731db743ee0c.jpg
Đồng chí Lê Xuân Bảy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND triển khai Nghị quyết
faeeadd4a8c86c9635d9.jpg

a107d322d63e12604b2f.jpg

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội

Đăng lúc: 14/09/2022 17:28:26 (GMT+7)

Đảng bộ xã Khuyến Nông tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy. Sáng ngày 14/9/2022 tại trung tâm hội nghị của xã. Đảng bộ xã Khuyến Nông đã triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Về dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã; đồng chí Hồ Sỹ Liên, Phó bí thư trực đảng; đồng chí Lê Xuân Bảy, Phó bí thư đảng ủy,Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng, chính quyền xã qua các thời kỳ, trưởng, phó các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn và toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.

Sau phát biểu khai mạc của Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã; đồng chí Lê Xuân Bảy, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã  đã triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

        Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển. Để các đại biểu hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng chí đã truyền đạt và đề cập đến nội dung chủ yếu gồm: Vì sao Bộ Chính trị phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 12; làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đề ra.

      Lượng công an cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của Nghị quyết; phải nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của Công an, nhưng Công an phải là lực lượng nòng cốt.

         Chi bộ công an xã phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

         Tăng cường quan hệ gắn bó với các ngành, các cấp,  tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công an phải là lực lượng nòng cốt, thực sự là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ nhân dân, bảo vệ, giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, Cần phải chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phải quán triệt tinh thần thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân, làm niềm vui và lẽ sống của mình. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đủ  phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và phải có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên gia giỏi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu theo 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân luôn giữ mình  thật trong sạch, thật vững vàng phục vụ Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã triển khai Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

 Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tich HĐND xã khẳng định đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, việc triển khai thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn là cuộc cách mạng trên địa bàn huyện nhằm chỉnh trang, nâng cấp hệ thống đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn khang trang, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và nhu cầu đi lại giao thương của người dân.         
      Trong những năm qua công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực; cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự đóng góp của người dân, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành nhiều chủ trương để hỗ trợ, đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay hệ thống đường giao thông nông thôn cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành công huyện nông thôn mới.
         Tuy nhiên, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chiều rộng mặt đường chưa đảm bảo còn trên 1.000 km chiều dài các tuyến đường cần phải mở rộng; chất lượng các tuyến đường, nhất là đường xã, đường thôn, đường ngõ xóm được xây dựng đã lâu, đường không có rãnh thoát nước, có nơi nền đường đã sụt lún, mặt đường đã xuống cấp, chiều rộng mặt đường hẹp đi lại khó khăn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông một số địa phương chưa chủ động, chưa huy động được cả hệ thống chính trị tham gia, chưa động viên, khuyến khích được người dân tình nguyện hiến đất, hiệu quả chưa cao. Dự báo trong những năm tới hệ thống giao thông nông thôn sẽ không đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân trong điều kiện huyện nhà đang phát triển đi lên.       
      Với quan điểm vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là định hướng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện Triệu Sơn trở thành đô thị trong tương lai. Mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; phấn đấu đến năm 2025 hệ thống giao thông nông thôn cơ bản được mở rộng, nâng cấp, xây dựng đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa Khát vọng phát triển đi lên; phấn đấu đến năm 2024 đạt huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành Thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Toàn huyện phấn đấu vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường huyện đạt 100% chiều dài cần phải mở rộng; đường xã, đường thôn và đường ngõ xóm đạt 60% trở lên chiều dài cần mở rộng.

Đồng chí Lê Xuân Bảy, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Triển khai Kế hoạch hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của BCH đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khuyến Nông.    
         Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị của các bộ phận cho việc triển khai Nghị quyết; việc ban hành Nghị quyết đúng thời điểm, thể hiện tinh thần quyết tâm, khí thế trong toàn dân thực hiện cuộc cách mạng hiến đất để mở rộng đường giao thông. Trên cơ sở kế hoạch, văn bản hướng dẫn của huyện, các chi bộ phải xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể từng năm để tổ chức thực hiện; tuyên truyền vận động để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao; mục tiêu cao nhất đó là người dân hưởng lợi từ các nội dung của Nghị quyết ban hành. Xã sẽ tiếp tục lồng ghép các phong trào thi đua để xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.   
          Đồng chí Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tin tưởng bằng cách làm phù hợp và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện từ xã đến thôn, Nghị quyết sẽ được triển khai thực hiện đồng bộ, người dân đồng tình ủng hộ và tổ chức thành công; quan điểm tổ chức thực hiện là làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo đạt chuẩn.  
          Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, các chi bộ cần xác định rõ trách nhiệm để triển khai thực hiện, trong đó các chi bộ phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hàng năm; tuyên truyền vận động để cán bộ Đảng viên phải gương mẫu trách nhiệm thực hiện và làm trước; Ban chỉ đạo phải thường xuyên giao ban, phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách từng địa bàn, từng việc; trong tất cả các cuộc họp chi bộ hàng tháng phải có nội dung của Nghị quyết; từng đơn vị, đoàn thể phải xây kế hoạch để thực hiện và tham mưu cho BTV Đảng ủy có kết luận để tạo phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết. UBND xã, các chi bộ xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ hỗ trợ người dân khi thực hiện các thủ tục hiến đất. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, sơ kết hàng năm; qua kết quả thực hiện Nghị quyết sẽ đánh giá năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, đoàn thể, người phụ trách các đơn vị đơn vị.

Phát huy truyền thống của mỗi người, mỗi gia đình, của quê hương Khuyến Nông. Đảng ủy- HĐND- UBND - MTTQ xã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhân dân, con em quê hương Khuyến Nông đang lao động, học tập ở mọi miền đất nước, ngoài nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét về mọi mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Quyết tâm phấn đấu sớm đưa xã Khuyến Nông trở thành xã Nông thôn mới nâng cao - kiểu mẫu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình/.
Một số hình ảnh:

3678dc4dd9511d0f4440 (1).jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Hướng, BTĐB, Chủ tịch HĐND xã khai mạc hội nghị
affaebd9eec52a9b73d4.jpg

e86eed5ee8422c1c7553.jpg
e86eed5ee8422c1c7553.jpg

c3287601731db743ee0c.jpg
Đồng chí Lê Xuân Bảy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND triển khai Nghị quyết
faeeadd4a8c86c9635d9.jpg

a107d322d63e12604b2f.jpg

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)