Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
180
Hôm qua:
144
Tuần này:
631
Tháng này:
812
Tất cả:
224473

Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid - 19

Ngày 02/05/2021 10:51:46

Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid - 19

 

      BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,

    CHỐNG DỊCH COVID – 19

         XÃ KHUYẾN NÔNG

   Số:  175/CV-BCĐ

“V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch (Covid -19) trên địa bàn xã.”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

  Khuyến Nông, ngày  01  tháng 5 năm 2021

 

          Kính gửi:   -  Các đồng chí là thành viên BCĐ;

                             - Các đồng chí cán bộ, tổ giám sát thôn;

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 2460/TB-UBND ngày 30/4/2021 về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 huyện.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid - 19 xã Khuyến Nông yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ được phân công tại địa bàn  thôn theo dõi, đôn đốc, bán sát địa bàn cùng với  Tổ trưởng các Tổ giám sát cộng đồng thôn tổ chức phân công cho thành viên trong tổ đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng con em địa phương trở về quê, những người ở xa đến địa phương  và con em đang làm ăn ở các vùng  dịch  về địa phương, Cập nhật hàng ngày báo cáo bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất vào lúc 15 giờ hàng ngày về Trạm y tế xã, (Bác Sỹ Mai Hải Triều – SĐT: 0936869478).

Tuyên truyền cho nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của Bộ y tế, theo thông điệp “5 K”, (KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI – KHAI BÁO Y TẾ)

          Yêu cầu  trạm y tế xã cập nhật tốt thông tin, thực hiện công tác giám sát, khai báo y tế và chế độ báo cáo về BCĐ xã, huyện.

Yêu cầu các thành viên BCĐ phòng chống dịch covid – 19 xã, các đồng chí trong Tổ giám sát thôn nghiêm túc thực hiện.

           Nơi nhận:                                                                      T.M BAN CHỈ ĐẠO

- Thành viên BCĐ (t/h);                                                                       TRƯỞNG BAN

- Tổ trưởng tổ giám sát thôn; (thực hiện)                             

- Lưu VP UBND xã                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                         Lê Xuân Bảy

Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid - 19

Đăng lúc: 02/05/2021 10:51:46 (GMT+7)

Công văn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid - 19

 

      BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,

    CHỐNG DỊCH COVID – 19

         XÃ KHUYẾN NÔNG

   Số:  175/CV-BCĐ

“V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch (Covid -19) trên địa bàn xã.”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

  Khuyến Nông, ngày  01  tháng 5 năm 2021

 

          Kính gửi:   -  Các đồng chí là thành viên BCĐ;

                             - Các đồng chí cán bộ, tổ giám sát thôn;

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 2460/TB-UBND ngày 30/4/2021 về việc thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 huyện.

Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid - 19 xã Khuyến Nông yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ được phân công tại địa bàn  thôn theo dõi, đôn đốc, bán sát địa bàn cùng với  Tổ trưởng các Tổ giám sát cộng đồng thôn tổ chức phân công cho thành viên trong tổ đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng con em địa phương trở về quê, những người ở xa đến địa phương  và con em đang làm ăn ở các vùng  dịch  về địa phương, Cập nhật hàng ngày báo cáo bằng văn bản hoặc điện thoại chậm nhất vào lúc 15 giờ hàng ngày về Trạm y tế xã, (Bác Sỹ Mai Hải Triều – SĐT: 0936869478).

Tuyên truyền cho nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của Bộ y tế, theo thông điệp “5 K”, (KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI – KHAI BÁO Y TẾ)

          Yêu cầu  trạm y tế xã cập nhật tốt thông tin, thực hiện công tác giám sát, khai báo y tế và chế độ báo cáo về BCĐ xã, huyện.

Yêu cầu các thành viên BCĐ phòng chống dịch covid – 19 xã, các đồng chí trong Tổ giám sát thôn nghiêm túc thực hiện.

           Nơi nhận:                                                                      T.M BAN CHỈ ĐẠO

- Thành viên BCĐ (t/h);                                                                       TRƯỞNG BAN

- Tổ trưởng tổ giám sát thôn; (thực hiện)                             

- Lưu VP UBND xã                                                                            (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                         Lê Xuân Bảy