Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
188
Hôm qua:
374
Tuần này:
562
Tháng này:
6416
Tất cả:
157483

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19

Ngày 11/08/2020 16:04:26

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

 
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật...phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
(Nguồn: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)
Tập tin đính kèm

Một số quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.docx

Một số quy định về nhập cảnh của Việt Nam hiện nay.docx

Một số câu chuyện pháp luật liên quan đến phòng dịch bệnh.docx

Một số quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bá.doc

Một số quy định khác của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covi.doc

Một số quy định của pháp luật về cách ly y tế trong phòng, chống bệnh truyền.doc

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19

Đăng lúc: 11/08/2020 16:04:26 (GMT+7)

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

 
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời để người dân nắm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng dịch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã biên soạn, sưu tầm một số tài liệu, hỏi đáp pháp luật...phục vụ công tác tuyên truyền giúp người dân chủ động phòng tránh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
(Nguồn: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)
Tập tin đính kèm

Một số quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.docx

Một số quy định về nhập cảnh của Việt Nam hiện nay.docx

Một số câu chuyện pháp luật liên quan đến phòng dịch bệnh.docx

Một số quy định về chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bá.doc

Một số quy định khác của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covi.doc

Một số quy định của pháp luật về cách ly y tế trong phòng, chống bệnh truyền.doc
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)