Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
276
Tuần này:
1514
Tháng này:
1085
Tất cả:
132684

Hội nghị

Ngày 01/02/2018 00:00:00

Hội nghị: học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII, Quy định 102 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

               Ngày 14/01/2018, tại Hội trường UBND xã Khuyến Nông,  Đảng bộ xã Khuyến Nông đã tổ chức hội nghị:  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII, Quy định 102 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Chủ trì hội nghị: đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ)

Thành phần về dự hội nghị: có 196/249 đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị diễn ra trong một ngày, khai mạc vào lúc 7h30 phút, với các nội dung cụ thể như sau:

1.Sau khi phát biểu khai mạc Đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ) báo cáo quán triệt những nội dung cơ bản nhất của nghị quyết số 18/NQ/TW của BCH TW ngày 25/10/2017 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả.

ẢNH BÁC N.jpg

Đồng chí: Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông) - chủ trì hội nghị

2. Đồng chí Nguyễn Đình Đài (Phó BT Đảng bộ) triển khai Nghị quyết số 20 – NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm.
 

ẢNH BÁC Đ.jpg

 

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Đài (Phó Bí thư Đảng bộ)

 

3. Đồng chí Lê Vinh Nhưng triển khai Nghị quyết số 19 với nội dung: Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị đối với sự nghiệp công lập.

ẢNH HỘI ĐẢNG BỘ TT (1).jpg

Hình ảnh: Các đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị.

4. Đồng chí Nguyễn Đình Đài triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

5. Đồng chí Lê Vinh Nhưng trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Đồng chí Nguyễn Đình Đài trình bày báo cáo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và  đảng viên năm 2017;

7. Phần thi đua khen thưởng: đã tặng giấy khen cho 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

ẢNH TẬP THỂ ĐBTSVV.jpg

Hình ảnh: Đồng chí Lê Vinh Nhưng - Bí thư Đảng bộ tặng giấy khen cho 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2017.


              Đề nghị BTV huyện ủy Triệu Sơn công nhận Đảng bộ xã Khuyến Nông đạt trong sạch vững mạnh và đề nghị huyện ủy tặng giấy khen cho chi bộ Trường mầm non và cá nhân đồng chí Nguyễn Đình Đài PBT Đảng bộ.

8.  Phần thảo luận: Đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư đảng bộ duy trì thảo luận).
             
Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ) đã kết luận như sau:

1.     Đảng bộ đã nhất trí với báo cáo của BCH trình  bày tại hội nghị.

2.     Những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt hiệu quả cao đó là:

a.     Về sản xuất: Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi đất nông nghiệp trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản.

b.     Về chăn nuôi: tập trung đầu tư cho chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, thực hiện tốt pháp lệnh thú y.

c.      Về Văn hóa – xã hội: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí, tốn kém.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch 07 của UBND xã về thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ.

Khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

          Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

d.     Về Công tác vệ sinh môi trường:

Tuyên truyền nhân dân tích cực nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải tại nhà, không vứt rác thải bừa bài ra môi trường, giữ cho môi trường luôn xanh – sạch – đẹp.

e.      Về Công tác sáp nhập thôn:Tiếp tục thực hiện tốt đề án sáp nhập thôn.

f.      Về xây dựng cơ sở hạ tầng

- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cùng với phát huy tối đa nội lực tập trung hoàn thiện các công trình đang xây dựng tại đại phương.

- Về hoạt động của chính quyền: tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

- Đẩy mạnh các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với phương châm hướng mạnh về cơ sở.

    g. Công tác xây dựng đảng

Đặc biệt hội nghị chú trọng  công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng. Phấn đấu đạt từ 40 – 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào vào hồi 16h30 phút cùng ngày.

                                                                      

                                                                                                                              Người đưa tin: Lê Thị Mai

 

Hội nghị

Đăng lúc: 01/02/2018 00:00:00 (GMT+7)

Hội nghị: học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII, Quy định 102 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

               Ngày 14/01/2018, tại Hội trường UBND xã Khuyến Nông,  Đảng bộ xã Khuyến Nông đã tổ chức hội nghị:  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XII, Quy định 102 – QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Chủ trì hội nghị: đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ)

Thành phần về dự hội nghị: có 196/249 đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị diễn ra trong một ngày, khai mạc vào lúc 7h30 phút, với các nội dung cụ thể như sau:

1.Sau khi phát biểu khai mạc Đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ) báo cáo quán triệt những nội dung cơ bản nhất của nghị quyết số 18/NQ/TW của BCH TW ngày 25/10/2017 về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả.

ẢNH BÁC N.jpg

Đồng chí: Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ xã Khuyến Nông) - chủ trì hội nghị

2. Đồng chí Nguyễn Đình Đài (Phó BT Đảng bộ) triển khai Nghị quyết số 20 – NQ-TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm.
 

ẢNH BÁC Đ.jpg

 

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Đài (Phó Bí thư Đảng bộ)

 

3. Đồng chí Lê Vinh Nhưng triển khai Nghị quyết số 19 với nội dung: Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị đối với sự nghiệp công lập.

ẢNH HỘI ĐẢNG BỘ TT (1).jpg

Hình ảnh: Các đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị.

4. Đồng chí Nguyễn Đình Đài triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

5. Đồng chí Lê Vinh Nhưng trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Đồng chí Nguyễn Đình Đài trình bày báo cáo kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và  đảng viên năm 2017;

7. Phần thi đua khen thưởng: đã tặng giấy khen cho 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 26 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

ẢNH TẬP THỂ ĐBTSVV.jpg

Hình ảnh: Đồng chí Lê Vinh Nhưng - Bí thư Đảng bộ tặng giấy khen cho 6 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2017.


              Đề nghị BTV huyện ủy Triệu Sơn công nhận Đảng bộ xã Khuyến Nông đạt trong sạch vững mạnh và đề nghị huyện ủy tặng giấy khen cho chi bộ Trường mầm non và cá nhân đồng chí Nguyễn Đình Đài PBT Đảng bộ.

8.  Phần thảo luận: Đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư đảng bộ duy trì thảo luận).
             
Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đồng chí Lê Vinh Nhưng (Bí thư Đảng bộ) đã kết luận như sau:

1.     Đảng bộ đã nhất trí với báo cáo của BCH trình  bày tại hội nghị.

2.     Những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt hiệu quả cao đó là:

a.     Về sản xuất: Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi đất nông nghiệp trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản.

b.     Về chăn nuôi: tập trung đầu tư cho chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, thực hiện tốt pháp lệnh thú y.

c.      Về Văn hóa – xã hội: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí, tốn kém.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch 07 của UBND xã về thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ.

Khuyến khích nhân dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

          Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

d.     Về Công tác vệ sinh môi trường:

Tuyên truyền nhân dân tích cực nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải tại nhà, không vứt rác thải bừa bài ra môi trường, giữ cho môi trường luôn xanh – sạch – đẹp.

e.      Về Công tác sáp nhập thôn:Tiếp tục thực hiện tốt đề án sáp nhập thôn.

f.      Về xây dựng cơ sở hạ tầng

- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước cùng với phát huy tối đa nội lực tập trung hoàn thiện các công trình đang xây dựng tại đại phương.

- Về hoạt động của chính quyền: tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

- Đẩy mạnh các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với phương châm hướng mạnh về cơ sở.

    g. Công tác xây dựng đảng

Đặc biệt hội nghị chú trọng  công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng. Phấn đấu đạt từ 40 – 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào vào hồi 16h30 phút cùng ngày.

                                                                      

                                                                                                                              Người đưa tin: Lê Thị Mai

 
Từ khóa bài viết: