Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
276
Hôm qua:
325
Tuần này:
276
Tháng này:
9822
Tất cả:
331108

UB MTTQ và các đoàn thể

Ngày 18/05/2022 15:00:34

UB MTTQ và các đoàn thể

 THÔNG TIN NHÂN SỰ UB MTTQ XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Ngô Văn Vương

Chủ tịch UB MTTQ xã

0395237506

2

Nguyễn Trọng Thắng

PCT UB MTTQ xã

0976749647

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI NÔNG DÂN XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch Hội Nông dân

0796111957

2

Phạm Thị Thế

Phó chủ tịch Hội Nông dân

0976750562

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI PHỤ NỮ XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Thị Khoai

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

0393300497

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

 1

Nguyễn Trọng Bốn

Bí thư Đoàn  

0989502735

 2

Lê Niên Thượng

Phó Bí thư Đoàn  

0889133282

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Trọng Thập

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  0363460282

2

Phạm Ngọc Thành

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

   0367762436

 

  

UB MTTQ và các đoàn thể

Đăng lúc: 18/05/2022 15:00:34 (GMT+7)

UB MTTQ và các đoàn thể

 THÔNG TIN NHÂN SỰ UB MTTQ XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Ngô Văn Vương

Chủ tịch UB MTTQ xã

0395237506

2

Nguyễn Trọng Thắng

PCT UB MTTQ xã

0976749647

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI NÔNG DÂN XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch Hội Nông dân

0796111957

2

Phạm Thị Thế

Phó chủ tịch Hội Nông dân

0976750562

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI PHỤ NỮ XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Thị Khoai

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

0393300497

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

 1

Nguyễn Trọng Bốn

Bí thư Đoàn  

0989502735

 2

Lê Niên Thượng

Phó Bí thư Đoàn  

0889133282

 

THÔNG TIN NHÂN SỰ HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Nguyễn Trọng Thập

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  0363460282

2

Phạm Ngọc Thành

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

   0367762436

 

  

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)