Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
115
Hôm qua:
268
Tuần này:
663
Tháng này:
3902
Tất cả:
135501

Thủ tục hành chính

CSDL Quốc gia về TTHC»UBND tỉnh Thanh Hóa»Nông thôn mới Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới
 
Cơ quan Công bố/Công khaiUBND tỉnh Thanh Hóa
Mã thủ tụcTHA-289661
Cấp thực hiệnCấp Xã
Loại TTHCTTHC được luật giao quy định (TT đặc thù)
Lĩnh vựcNông thôn mới
Trình tự thực hiện

- Ban phát triển thôn, bản tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới (sau đây cụm từ “nông thôn mới” được viết tắt là NTM) và gửi hồ sơ đề nghị UBND  xã thẩm tra các tiêu chí thôn, bản NTM.

 - UBND xã:

+ Tổ chức thẩm tra: UBND xã thành lập Tổ thẩm tra (gồm lãnh đạo Ban chỉ đạo xã, cán bộ phụ trách NTM, cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan đến nội dung các tiêu chí và đại diện các tổ chức chính trị- xã hội của xã) để thẩm tra hồ sơ và thực tế mức độ đạt từng tiêu chí thôn, bản NTM; các thành viên theo lĩnh vực phụ trách có văn bản báo cáo kết quả thẩm tra gửi về bộ phận tổng hợp (là cán bộ phụ trách NTM) để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo, UBND xã.

+ Tổ chức lấy ý kiến: UBND xã tổng hợp danh sách thôn, bản đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM, công bố trên hệ thống truyền thanh trong thời gian 10 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trong xã.

+ Hoàn thiện hồ sơ: Ban chỉ đạo xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban chỉ đạo xã và Tổ thẩm tra tiêu chí thôn, bản NTM) để lấy ý kiến thống nhất danh sách thôn, bản được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM; UBND xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM khi số phiếu thống nhất tại cuộc họp đạt tỷ lệ 90% trở lên trình UBND cấp huyện.

 - UBND cấp huyện tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Cách thức thực hiệnTrực tiếp hoặc qua đường bưu chính
Thành phần hồ sơ
STTLoại giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
1- Văn bản đề nghị thẩm tra các tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM (Theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 
2- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn thôn, bản (Theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 
3- Biên bản họp thôn (Theo mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 
4- Quyết định phê duyệt của UBND xã kèm theo thuyết minh phương án (đề án) xây dựng thôn, bản NTM (bản sao).  
5- Các văn bản chứng minh đánh giá đạt của các tiêu chí thôn, bản NTM (có xác nhận của trưởng thôn).  
Số bộ hồ sơ01 bộ
PhíKhông có thông tin
Lệ phíKhông có thông tin
Mức giáKhông có thông tin
Thời hạn giải quyết

Văn bản không quy định

 

Đối tượng thực hiện- Tổ chức
Cơ quan thực hiệnUBND xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơBộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã
Cơ quan được ủy quyềnKhông có thông tin
Cơ quan phối hợpKhông có thông tin
Kết quả thực hiệnQuyết định của Chủ tịch UBND huyện công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM.
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Thôn, bản đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện:

- Có đăng ký thôn, bản đạt chuẩn NTM, được UBND xã, UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện;

- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn thôn, bản đạt chuẩn theo quy định.