Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
357229

Về việc ứng phó với cơn bão số 2

Ngày 12/06/2021 17:29:01

Về việc ứng phó với cơn bão số 2

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-UBND                              Khuyến Nông, ngày  12  tháng  6  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc ứng phó với cơn bão số 2

 

Kính gửi:  - Thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

                  - BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão vào khoảng 18,8  độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20 km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão  ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Ngoài ra từ chiều  nay 12/6 đến ngày 14/6 , khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến  100 – 200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thực hiện Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 12/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ  Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn xã, BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã khẩn trưởng triển khai thực hiện tốt công việc sau:

1.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Ban chỉ huy các thôn rà soát, kiểm tra hệ thống kênh tưới, kênh tiêu trên địa bàn. Tập trung khơi thông dòng chảy  các kênh tiêu đảm bảo chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp (nhất là diện tích lúa vụ Mùa mới gieo cấy), khu vực trũng thấp, triển khai các biện pháp thu hoạch hoa màu để giảm thiểu thiệt hại.

3. Tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, các công trình nhà ở, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.

4. Chủ động, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, khu dân cư ven sông ở thôn Hoàng Giang, sẵn sàng phương án  sơ tán dân đến nơi an toàn.

5. Rà soát, bố trí lực lượng  kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại khu vực ngập lụt, chia cắt sẵn sang lực lượng, vật tư, phương tiện để  khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông sút khi xảy ra mưa lớn.

6. Chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid – 19  phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

7. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tiên và tìm kiếm cứu nạn xã và các đồng chí đảng ủy chỉ đạo chủ động xuống các thôn được phân công phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng tránh, ứng phó.

8. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Ban chỉ đạo sản xuất, Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an xã và các đơn vị phân công trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về thường trực BCĐ xã.

Tiếp thông báo này yêu cầu các thành viên BCĐ, các ban ngành, đoàn thể, 9 đơn vị thôn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện.

  Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH                                          

- Như trên;                                                                                         

- TVĐU, TT.HĐND, UBND xã (B/c);

- Các thành viên BCH PCTT và TKCH xã;                 (đã ký)                           

- Lưu VT.                                                                                 

 

                                                                                   Lê Xuân Bảy

                                                                              

 

Về việc ứng phó với cơn bão số 2

Đăng lúc: 12/06/2021 17:29:01 (GMT+7)

Về việc ứng phó với cơn bão số 2

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KHUYẾN NÔNG

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-UBND                              Khuyến Nông, ngày  12  tháng  6  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc ứng phó với cơn bão số 2

 

Kính gửi:  - Thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

                  - BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã.

 

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão vào khoảng 18,8  độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20 km, đi vào Vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão  ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Ngoài ra từ chiều  nay 12/6 đến ngày 14/6 , khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến  100 – 200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thực hiện Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 12/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ  Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn xã, BCĐ sản xuất, cán bộ 9 thôn, trưởng các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã khẩn trưởng triển khai thực hiện tốt công việc sau:

1.Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân biết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Ban chỉ huy các thôn rà soát, kiểm tra hệ thống kênh tưới, kênh tiêu trên địa bàn. Tập trung khơi thông dòng chảy  các kênh tiêu đảm bảo chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp (nhất là diện tích lúa vụ Mùa mới gieo cấy), khu vực trũng thấp, triển khai các biện pháp thu hoạch hoa màu để giảm thiểu thiệt hại.

3. Tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, các công trình nhà ở, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.

4. Chủ động, kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, khu dân cư ven sông ở thôn Hoàng Giang, sẵn sàng phương án  sơ tán dân đến nơi an toàn.

5. Rà soát, bố trí lực lượng  kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại khu vực ngập lụt, chia cắt sẵn sang lực lượng, vật tư, phương tiện để  khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông sút khi xảy ra mưa lớn.

6. Chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid – 19  phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

7. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tiên và tìm kiếm cứu nạn xã và các đồng chí đảng ủy chỉ đạo chủ động xuống các thôn được phân công phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng tránh, ứng phó.

8. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Ban chỉ đạo sản xuất, Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an xã và các đơn vị phân công trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về thường trực BCĐ xã.

Tiếp thông báo này yêu cầu các thành viên BCĐ, các ban ngành, đoàn thể, 9 đơn vị thôn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện.

  Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH                                          

- Như trên;                                                                                         

- TVĐU, TT.HĐND, UBND xã (B/c);

- Các thành viên BCH PCTT và TKCH xã;                 (đã ký)                           

- Lưu VT.                                                                                 

 

                                                                                   Lê Xuân Bảy

                                                                              

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)